csütörtök, május 6

Felhívás

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara 2010. június 25-én rendezi meg IV. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferenciáját

AZ ÍRÁSKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE
témában.


A rendezvény idén negyedik alkalommal nyújt tanácskozási és találkozási alkalmat a téma kutatói, a gyakorló óvodapedagógusok és tanítók és a téma iránt érdeklődő közönség számára. A konferencia célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, valamint a tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása.

Az előző évekhez hasonlóan az idén is választottunk egy központi témát. Az olvasás után ebben az évben a jelentősége ellenére méltatlanul elhanyagolt terület, az íráskészség fejlődése témában várjuk az előadók és érdeklődők jelentkezését. Úgy véljük, a téma aktualitása, fontossága indokolttá teszi a találkozást, a szakmai eszmecserét.

Várjuk tehát az anyanyelvvel, idegen nyelvvel foglalkozó pedagógusok és kutatók jelentkezését 15 perces előadás megtartására, s ezen túl a konferencia továbbra is lehetőséget nyújt főiskolai, egyetemi hallgatók számára is a nyelvi neveléssel kapcsolatos kutatásaik, eredményeik bemutatására.
Helyszín: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, Kaszap u. 6–14.
A konferencia nyelve: magyar

Plenáris előadások:

Adamikné Jászó Anna (ELTE BTK): Esszéírás
Kádár Annamária (Babes-Bolyai TE, Marosvásárhely): A fogalmazási képesség fejlődése kisiskolás korban
Szinger Veronika (KF Tanítóképző Főiskola Kar): Spontán írásfejlődés iskoláskor előtt


A konferencia 2010. június 25-én 10 órakor a plenáris előadásokkal kezdődik, ezt követően szekciókban folytatódik a munka.

A szekció előadásokra a következő témákban várjuk a jelentkezéseket:
- Iskoláskor előtti írásbeliség
- A helyesírás tanítása
- A gyermekirodalom szerepe az íráskészség fejlesztésében
- Fogalmazás tanítás
- Fejlesztő pedagógia és írástanítás
- Idegen nyelvű szövegalkotás
- Média – internet – írás
- Olvasáspedagógia
- Drámapedagógia

A szekcióelőadásokra 15 perces előadásokkal lehet jelentkezni, a részvételi szándékot mielőbb, az előadások absztraktját pedig 2010. május 25-ig kell a konferencia titkárához eljuttatni. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket értesíteni fogjuk.
A rendezvény részvételi díja: 4000 Ft, az előadóknak 2000 Ft. Határon túli kollégáknak a konferencián való részvétel ingyenes. A helyszínre utazás és szállás önköltséges.
Jelentkezni május 31-ig a jelentkezési adatlap kitöltésével és a részvételi díj befizetésével lehet. A jelentkezéseket a konferencia titkára fogadja (postai úton, faxon, e-mailben). Email-cím: nyelvikonf@yahoo.com.
A részvételi díjakat átutalással és csekken lehet befizetni. Átutalás esetén a megjegyzés rovatba a „IV. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban” megjegyzést kell szerepeltetni. Az átutalás a 10025004-00282730-00000000 számlaszámra történik.
A részletes program a jelentkezési adatlap és a számlakérő lap letölthetők lesznek a Tanítóképző Kar honlapjáról: www.ketif.hu.


Várjuk jelentkezésüket!


Steklács János Sági Norberta
a konferencia elnöke a konferencia titkára
A rendezvény támogatója a


Kecskemét, 2010. április 24.

Nincsenek megjegyzések: