hétfő, április 11

Kalandok és álmok szakmai nap MarosvásárhelyenHa elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem...
2011. április 9.-én, szombaton 9.00 órától Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban  Kalandok és Álmok Szakmai Napra került sor
"Kalandok és Álmok: avagy saját-élmény, non-formális tanulás, játék és kihívás a nevelésben, személyiségfejlesztésben és oktatásban" címmel.
 

Az esemény szervezői:
Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete (Marosvásárhely),
Outward Bound Romania (Marosvásárhely),
Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete (Budapest)
és a Kalandok és Álmok Szabadidőpedagógiai és Animációs Szakmai Műhely (Budapest)

Sajtóvisszhang: http://www.e-nepujsag.ro/hir.php?m=53413
A tevékenységközpontú, tapasztalati tanulás nemcsak élményszerű, de egyben célszerű is, ugyanúgy alkalmas az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére, mint a hagyományos, ismeretközlő oktatás.  Azáltal, hogy élményeken, tapasztalatokon keresztül tanulunk, passzív befogadókból aktív alanyokká válunk ebben a folyamatban. Ez teremti meg a motivációs bázist az ismeretek befogadásához, az ismeretközlés mellett a kompetenciafejlesztés (szociális, érzelmi) is megvalósul. Ebben a tanulásszervezésben a természetes emberi tanulásformákat adaptálják az iskolai keretekhez. Mennyivel jobb bemenni úgy egy órára, hogy tudjuk, ott jó hangulat, nyugodt a légkör  és jól érezzük magunkat. Az élménypedagógia segítségével a diákok könnyebben motiválhatóak arra, hogy valami olyasmiről tanuljanak, amiről általában nehéz tanulni.

A tapasztalati, élményközpontú tanulás tudatosan létrehozott tanulási helyzetet jelent, melyben a kíváncsiságra építő felfedező tevékenység a kompetencia élményét nyújtja, a tapasztalatok feldolgozása pedig új ismeretekhez vezet.
A változatosan szervezett tevékenységközpontú foglalkozások lehetőséget jelentenek arra, hogy minél több pedagógus és diák tapasztalja meg munkája során a flow élményt. A foglalkozások vezetője segít (facilitál) és nem tanít, mivel a tudás forrása a résztvevő saját tapasztalata. A facilitátorok segítik, motiválják a résztvevőt a tanulási folyamatban, felmérik a csoportot, és megfelelő feladatokat választanak ki a számukra, ügyelnek a biztonságra, figyelik a csoportot és az értékelés során kihasználják a gyakorlatban rejlő tanulási lehetőségeket.

Ezeket a dolgokat tapasztalhattuk meg saját élmény szinten a különböző mühelyekben. Önfeledten játszódtunk, nevettünk, ismerkedtünk, tanultunk, kreatívan valósítottunk meg különböző dolgokat. Az iskola élettel telt meg és száznál több pedagógus kisdiákként tevékenykedett. Reméljük mától mindenki aki részt vett ezen a rendezvényen a maga módján csepegteti be tanóráiba ezeket az élményeket. Jó lenne, ha az iskolából is kalandokkal és álmokkal feltöltekezve tudnánk majd ballagni:)


Az előadók és a mühelyek részletes jegyzéke, leírása itt:
http://www.kalandokesalmok.hu/home/index.php


Adorjáni Csilla, Gábor Júlia: Próbáld ki te is! Milyen a másság?
Bányai Sándor: Bevezetés az élménypedagógiába, avagy kivezetés a komfortzónából
Bartók Éva, Kacsó Erika: A fantázia szárnyain, kreativitást fejlesztő játékok
Horváth Éva, Kémenes Hajnal: Matek kicsit másképpen
Dáné Gabriella: Erőszakmegelőzés az osztályban
Horváth-Kovács Ádám: Csapatépítés? – miért és mikor?
Kelemen Katalin: Mozgáskultúra-fejlesztés
Bányai Sándor: Mit kell tennem hogy jó facilitátor legyek?
Kádár Annamária: Csapatépítő játékok pedagógusoknak H
Horváth Éva: Energetizáló, jégtörő játékok az osztályban
Dáné Gabriella: Erőszakmegelőzés az osztályban
Horváth-Kovács ÁdámAz expedíció mint a közösségi készségek fejlesztésének eszköze
Mátéfi Enikő, Bencze Emőke, Bölöni Ágnes: Asztalbábozás a Waldorf pedagógiában Bányai Sándor
Falmászásból jeles… avagya komfortzóna elhagyása és a csoport szociális kompetenciáinak fejlesztése a pedagógusképzésben
Burkhardt Imola: Tipikus pedagógusi magatartásformákaz Enneagram szemszögéből Moldován Emese
Molnár Rozália: Népi gyermekjátékok személyiségfejlesztő hatása
Bartók Éva, Kacsó Erika: A fantázia szárnyain, kreativitást fejlesztő játékok
Kelemen Katalin, Hayashi Akio: A magyar és japán népi gyermeljátékok hasonlósága
Kelemen Katalin: Mozgáskultúra-fejlesztés
Szőcs Rajmond: Gyermekpszichodráma
Bodoni Ágnes: Rejtett tanterva pedagógiában
Horváth Éva: Osztályfőnöki órán alkalmazható tevékenységek
Dáné Gabriella: Szülők iskolája
Horváth-Kovács Ádám: Mitől iskola az Élmények Iskolája?


szombat, április 9

Nyílt nap a BBTE marosvásárhelyi kirendeltségén


A nyílt napra kb. 40-en jöttek el a különböző líceumokból (legtöbben a Pedagógiai Líceumból) és szemügyre vették a mi kacsalábon forgó palotánkat, kiállták a hét próbát és elnyerték a tudás aranyalmáját. Bekukkantottak egy előadásra és egy szemináriumra, játékosan ismerkedtek üveghegyen innen és túl. Volt itt jókedv, móka, kacagás és reméljük, hogy akik eljöttek nem csak egy napig, hanem három évig lesznek egyetemisták. Amennyiben nem, igazolatlan hiányzónak írom be őket október elején:)
Fotók itt és hamarosan részletesebb beszámoló is: