vasárnap, június 12

Szigorúan vagy engedékenyen neveljünk?

http://szorakozas.szh.ro/archivum/offline/cikk/102334/szigoruan-vagy-engedekenyen-neveljunk


A címben szereplő kérdésre próbált meg válaszolni szerda délután, a Születés hete rendezvénysorozat keretében Kádár Annamária egyetemi adjunktus, pszichológus. A Deus Providebit Ház nagytermét zsúfolásig megtöltő hallgatóság, az egyetemi szintű előadás során ízelítőt kapott a Gordon módszerből. Az iskolapszichológusi tapasztalattal is rendelkező előadó bevezetőjében kiemelte: azzal, hogy világra hozunk egy kisbabát, „csak” biológiai és jogi értelemben válunk szülővé. Ez nem jelenti azt, hogy nevelők is leszünk. Hazánkban képzik a bölcsődei gondozónőket, a védőnőket, az óvónőket, a tanárokat, a pszichológusokat, a gyógypedagógusokat, sőt már az óvodai dadusokat is. Mindenkit, aki gyerekekkel foglalkozik – kivéve a szülőket. A szülők döntő többsége jót akar a gyerekének, csak nem mindig tudja, hogy hogyan nevelje jól. Szerencsés helyzetben van, ha otthonról követhető szülői mintát kapott, vagylehetősége van szakkiadványokat, gyermeknevelési könyveket olvasni.

Tetteinkkel, hallgatásunkkal is üzenünk

Kádár Annamária elmondta, fontos, hogy amennyiben csak lehet, kerüljük a leggyakoribb nevelési hibákat: túlvédő magatartás, amikor még a széltől is óvjuk gyermekünket, a következetlenség, amikor egyik nap megengedünk valamit neki, másnap, pedig megtiltjuk ugyanazt és a túlzott teljesítményelvűség, amikor a gyermek minden idejét betáblázzuk és túl magas mércét állítunk elé. Ugyanakkor fontos azt is szem előtt tartani, hogy a gyereknek szüksége van egészséges és rugalmas határokra, hogy biztonságban érezhesse magát, és megfelelően tudjon fejlődni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak szavainkkal, hanem tetteinkkel, hanglejtésünkkel is nevelünk, utasítunk, üzenünk. Szakemberek felmérése szerint a kimondott szó a kommunikáció csupán 7–10 százalékát teszi ki, míg a hanghordozásnak 30 százaléknyi, a mozdulatoknak, arckifejezésnek 50 százalékos fontosságot tulajdonítanak. 

Tökéletes szülők nincsenek

T. Gordon szerint nem kell tökéletes szülők legyünk, hanem elég, ha elég jó szülőkké válunk. A szakember szerint ennek van pár alapfeltétele: fel kell ismernünk a gyermek igényeit, és szeretni kell, el kell fogadni őt feltételek nélkül. Ha elhiszem, hogy a gyermekem ügyes, okos és felelősségteljesen tud viselkedni, akkor ezt ő is elhiszi magáról és ehhez mérten fog viselkedni, képes lesz, kihozza magából a legjobbat.
A konfliktushelyzetekben nem vétkeseket kell keresni, hanem megoldásokat, hiszen ha közös nevezőre tudunk jutni, akkor mindketten nyertesek leszünk. Az „egyikünk nyer – másikunk veszít” konfliktusmegoldás helyett a megegyezés és saját érzelmeink közlése a fontos. Például „Mit nyaggatsz?” helyett „Fáradt vagyok”. Így a gyerek nem azt érzi, hogy vele van baj, hanem átérzi az én problémámat. Fontos, hogy ne a negatívumot hangsúlyozzuk. Például a később hazajövő gyereknek örüljünk, hallgassuk meg élményeit, ne rohanjuk le azzal, hogy „Miért késtél, megmondtam, hogy ekkorra gyere haza”. Később azonban emlékeztetnünk kell a megállapodásunkra.

A módszer sem tesz csodákat, hosszútávon vannak eredményei

Az elfogadás és a konfliktuskezelés mellett fontos az aktív hallgatás, vagyis,  amikor a gyerek beszél hozzánk, akkor csak rá figyeljünk. Kisgyerekekre jellemző, hogy ha észreveszik, hogy nem figyelsz, miközben beszélnek hozzád, megfogják az arcod és maguk felé fordítják, vagy többször  megkérdezik, figyelsz, hallod? Nemcsak a kicsik, hanem a nagyobb gyerekek is rögtön észreveszik, ha csak látszólag hallgatjuk őket, s közben gondolatban a holnapi ebédre vagy más teendőinkre gondolunk. Ha nincs időnk aktívan, valóban odafigyelve meghallgatni gyermekünket, akkor inkább kérjük meg, hogy később számoljon be élményeiről, mintsem elkedvetlenítsük őt a meséléstől.vagyAz előadó többször hangsúlyozta, hogy a Gordon módszer, csakúgy, mint más nevelési módszer nem tesz csodákat egyik napról a másikra,  hosszútávon vannak eredményei. Azok, akik többet szeretnének megtudni T. Gordon módszeréről és választ kapni arra a kérdésre, hogy szigorúan vagy engedékenyen kell-e nevelni, megvásárolhatják a gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket a Születés hete rendezvényen is, a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

Simon Virág

Szigorúan vagy engedékenyen? Gordon módszer a gyakorlatban beszámoló


A szülőket nem képezik
Egyetlen valódi luxus adatik meg az életünkben, a boldog emberi kapcsolatok – idézte Saint-Exupéryt, a francia író-pilótát dr. Kádár Annamáriapszichológus, egyetemi adjunktus a Születés hete rendezvénysorozaton tartott előadásában, amely az emberi kapcsolatokról, a szülő–gyermek viszonyról szólt.
Elgondolkoztatóak voltak szavai arról, hogy miközben mindenkit képeznek – a bölcsődei gondozónőt, a védőnőket, óvónőket, tanítókat, tanárokat, pszichológusokat, gyógypedagógusokat, bébiszittereket, óvodai dadusokat, egyszóval mindazoknak a szakmáknak a képviselőit, akik gyermekekkel foglalkoznak, s akikkel szemben a szülőknek elvárásaik vannak –, a szülőket nem képezi senki. Holott érett, kiegyensúlyozott személyiséggé csak érett személyiség nevelhet. Az elsődleges kötődések, a szokások, a minták bevésődése, a szocializáció az első években kezdődik meg. A kisbaba születésével biológiai és jogi értelemben szülővé váló emberpár vajon igazi nevelő is lesz egyben? – tette fel a kérdést az előadó, majd választ adott arra, hogy milyennek kellene lennie a jó, az ideális szülőnek.
Bár a szülők többsége jót akar a gyermekének, a módot nem mindig választja meg helyesen. A választáshoz ugyanis alternatívákra van szüksége. Jó esetben van igénye, ideje és pénze is arra, hogy szakkönyveket, folyóiratokat vegyen, olvasson, adott esetben szakemberhez forduljon. Ha maga is jó, követhető szülői mintát kapott, érzéke, jól működő technikája van a nehéz nevelési helyzetek megfelelő kezeléséhez.
A konfliktusok felismerése és kezelése
Az előadó Thomas Gordont, a humanisztikus pszichológia egyik úttörőjét idézte, aki laikusok és szakemberek számára adott hatékony, a hétköznapokban jól alkalmazható eszközt a problémás helyzetek felismeréséhez és konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához.
Gordon meggyőződéssel vallotta, hogy azok az emberek, akik gondoskodó és szabad környezetben nőnek fel, képességeik magas fokára jutnak el, képesek felelősséget vállalni és teljes önálló életet élni.
Nem egy trükkös varázsszerről van szó, nincs is azonnali eredménye. Felhasználásához alapvető szemléletbeli változásra van szükség, s el kell sajátítani az ítélkezéstől mentes odafigyelés és a saját érzések őszinte közlésének készségét.
Az egyik nyer, a másik veszít konfliktusmegoldás helyett a megegyezéses, vesztes nélküli módszer és a valódi érzések felismerése hozhat békét.
Győzelem és vereség
Ha két ember olyan kapcsolatban van, amely mindkettőjük számára fontos és ezt a kapcsolatot szeretnék fenntartani, fel kell ismerniük azt, hogy mindketten különálló emberként élnek, ki-ki a maga igényeivel, szemléletével és azzal a jogával, hogy megpróbálja kielégíteni a saját igényeit. Ezt a másik félnek el kell fogadnia. Megértően kell a társához viszonyulnia, s ha annak problémája van, abban kell segítenie, hogy rátaláljon a saját megoldására. Mindkét fél számára fontos, hogy őszintén elmondják érzéseiket, akkor is, ha egymás viselkedésével van gondjuk, és igyekeznek változtatni a magatartásukon, ha tudnak. Ha képtelenek változtatni, fontos, hogy egyikük se éljen vissza a hatalmával a maga győzelme és a másik veresége árán, hanem próbáljanak mindkettőjük számára elfogadható megoldást találni. Ha kölcsönös tisztelet és szeretet érzésével viszonyulnak egymáshoz, a kapcsolat egészséges maradhat.
Csakhogy lehet-e az élet feszült pillanataiban úgy viselkedni, úgy kommunikálni, hogy kifejezzük érzéseinket, de ugyanakkor ne bántsuk meg a másikat sem?
Ehhez pozitív önismereten alapuló életszemlélet, úgynevezett asszertivitás szükséges. Ha azonban önmagunkat vagy másokat nem tudjuk elfogadni, akkor nem leszünk képesek a helyzeteket sem a valós önérvényesítésnek megfelelően kezelni.
Társként, szülőként el lehet gondolkozni azon, hogy rendelkezünk-e az asszertív viselkedés jellemzőivel: önbizalom, reális önértékelés, felelősségvállalás, érdeklődés a másik érzései, gondolatai iránt, őszinteség, nyílt kérdésfelvetés, türelem a másik meghallgatására.
A leggyakoribb nevelési hibák
A fenti ideális kapcsolat a szülő–gyermek viszonyban is nehezen valósítható meg. A szülőként elkövetett leggyakoribb nevelési hibák: a túl védő magatartás, a következetlenség, a túlzott teljesítményelvűség. Ranschburg Jenő, a nemrégiben elhunyt neves pszichológus négy nevelési stílust különböztetett meg: a meleg-engedékeny, a meleg-korlátozó, a hideg-engedékeny és a hideg-korlátozó szülői magatartást. Az első jelző a gyermek testi-lelki mozgási szabadságára vonatkozik az engedékenység és a korlátozás két végpontja között. A második jelző a nevelő érzelmi viselkedését mutatja.
Szülői magatartások és következményeik
meleg-engedékeny szülői magatartás a gyermeket elfogadó és megértő viselkedés. Az ilyen szülő ritkán alkalmaz fizikai büntetést, annál többször dicséretet, a helyes cselekedetek pozitív megerősítését. Tetteit, ítéleteit megindokolja és általában gyakran beszélget a gyermekével, akinek közeledésére lehetőleg mindig pozitívan válaszol. Az ilyen légkörben felnövő gyermek tevékeny, becsvágyó, barátságos, érdeklődő, kreatív, cselekedeteivel tevékeny részese a világnak. Nem kételkedik abban, hogy szeretik, de a szülői szeretet nem korlátozza a cselekedeteit. Ezekre a gyerekekre az egészséges agresszivitás jellemző, megvédik magukat és álláspontjukat, ezért nehezebben kezelhetők. Ugyanakkor barátságosak, könnyen alakítanak ki kapcsolatot felnőttekkel és gyermekekkel, bíznak önmagukban, kiegyensúlyozottak, kedvesek. Az agresszió később bátorsággá válik.
meleg-korlátozó stílusban nevelt gyermek elé a szülő korlátokat állít, ami akadályozza cselekedeteiben, ezért időnként haragszik a szülőkre. A családon belüli agresszió (szülők, testvérek felé) tiltott, így a gyerek kénytelen magában tartani, befelé fordítani ellenséges érzéseit, ami szorongáshoz vezet. Az is előfordul, hogy a társak felé irányuló agressziót bátorságnak tartja a szülő, ezért indulatait társaival szemben vezeti le a gyermek, ami előbb-utóbb visszajut a szülőhöz, aki szigorúan megbünteti. Az ilyen légkörben nevelt gyermek gondolkodása szabálykövető, kevésbé kreatív, illedelmes, kicsit visszahúzódó, félszeg.
hideg-engedékeny stílusban nevelt gyermeket a szülő valamilyen oknál fogva nem tudja elfogadni, így annak közeledésére elutasítóan reagál (előfordul, hogy nem is tudatosan), s önmaga igazolására néha nyilvánosan bünteti gyermekét. Az elutasítás a gyermekben szorongást idéz elő, aki nem tudta elfogadni, követni a szülő viselkedését, később értékrendjét, s azt, ami a szülőtől ered, mivel alapvető szükséglete kielégítetlenül marad. A gyermek viselkedésében egyre több lesz az agresszivitás, aminek a szülő engedékenysége teret is enged.
hideg-korlátozó nevelői stílusban a szülő elutasító magatartása (ami a gyermek fizikai büntetésében, kapcsolatuk minimalizálásában nyilvánul meg) gyakran rejtett. A felszínen azt hangoztatja, hogy mennyi mindent megtesz a gyermekéért, miközben a gyermek érzelmi igényei kielégítetlenül maradnak, csak korlátokkal találkozik. Mindez érthetetlen számára, bűntudatot érez, mivel hálátlannak tartják, ugyanakkor a szülők által állított akadályok miatt agressziót is. Ez az agresszió a világ felé nem nyilvánulhat meg, ezért befele fordul és súlyos zavarokat, különféle testi, lelki bajokat okoz, amelyek az idő múlásával a személyiség torzulásához, az emberekkel szembeni bizalom hiányához vezetnek – hangzott el Kádár Annamária előadásában.