vasárnap, november 29

A félelmet akartam legyőzni...

Egész hétvégén a József Attila írása motoszkált bennem, amikor a barlangokban mászkáltam.

"Gyerekkoromban egyszer azt hallottam, hogy az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg viz feccsen rá. Aznap este, mikor a mama kitette a lábát a konyhából, azonnal kipróbáltam e tétel igazságát. Egy kis vizet fröcsköltem a lámpaüvegre. Az üveg eltört, én megdöbbentem, a mama pedig belépett. Meglepetten s egyben fölindultan támadt rám – Te, te – mért törted el a lámpaüveget? Lesütött szemmel hallgattam a szemrehányást és növekvő daccal türtem a pofonokat, melyek ugyancsak zuhogtak. Anyámat különösen csökönyös hallgatásom ingerelhette. Mért törted el a lámpaüveget? Mit is válaszolhattam volna? A legszemtelenebb hazugságnak látszott volna, ha az igazat felelem: Én nem törtem el a lámpaüveget! Eltört, „mert az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg viz feccsen rá”. Ugyan én fröcsköltem le, de nem azért, hogy eltörjem, hanem hogy lássam, igaz-e az, amit hallottam s ami oly érdekes volt számomra, hogy meg kellett vizsgálnom. Nagyon igazságtalannak éreztem a fenyitést. De ha védekezésül azt mondom, azért fröcsköltem vizet az üvegre, mert ugy hallottam, hogy akkor eltörik, anyámban azt a hitet keltettem volna, hogy tudatos rosszaság, komoly gonoszság volt, amit tettem. Ugy, hát te tudtad és mégis? Igen, tudtam, de azt is tudtam, hogy a gyereket mindig becsapják, hol a gólyamesével, hol meg azzal, hogy hercsula lesz ebédre.

(...) Féltem a lovaktól, de megveregettem farukat, pofájukat, bátor voltam, hogy ne lássák, hogy félek. Magamat azonban nem csalhattam meg. A félelem ott élt bennem s csak annyit értem el, hogy bujkált előlem, amiképp az árnyak éppen az elől szökellnek a tárgyak tulsó oldalára, aki ezen az oldalon akarja lámpával meglepni őket. Kocsis akartam lenni, hiszen ő nem érez félelmet. De arra is gondoltam, hogy elmegyek búvárnak vagy mozdony vezetőnek. Emmiatt kinevettek. Nem baj, mondogatták, ügyes lakatos lesz belőled, a lakat is csak szerkezet, mint a mozdony. Én azonban titokban szétszedtem egy zárat s csalódottan láttam, hogy szerkezetnek szerkezet ugyan, ügyes is, egyszerü is, de nincs benne semmi abból, amit én „felnőttinek” neveztem volna egykor. Nem értették meg, hogy a mozdony az más, az óriási és pöfög, dohog, meg visit s mintha fel akarna robbanni, amikor megáll. S a félelmetes jószágon ott áll a mozdonyvezető és végtelen nyugalommal néz le a kisgyerekre, akinek a sinek közelébe sem szabad mennie. Nem értették, hogy éppen a félelmet akartam legyőzni."


A félelmet akartam legyőzni. Féltem, fogaim között dobogott a szívem és mégis ez egy másfajta félelem volt. 3 éve pánikrohamot kaptam a Caraiman hegységben. Akkor jöttem rá, hogy a tériszonyom komoly problémákat okozhat, ha nem kezdek vele valamit. Utána hegyet másztam, megtanultam síelni, évről-évre tettem egy-egy lépést ezen az úton. Szelidítgettem a démonjaimat.

Most a hétvégi tréningen jelesre vizsgáztam saját magam előtt. Végicsináltam. Ehhez képest minden gyerekjátéknak tűnt bennt, a doktori, a megmérettetések, mind semmit sem jelentettek ebben a kontextusban. Életem egyik legnehezebb próbatétele volt: lógni kibiztosítva a magasban, végigmászni a szűk falak között a mélység fölött, láncokba kapaszkodni. A legnagyobb félelmeim közepette...Ott voltak azonban a kezek. Olyan emberek kezei, akiket jóformán két napja ismertem meg. Ezekbe kapaszkodtam és magamba. Ki kell bírnom...És egy idő után kioltódott bennem a félelem és elkezdtem élvezni az egészet...

Milyen jó kilépni a saját konfort zónánkból, ami nem más mint a mindennapi és megszokott dolgaink, a lakásunk, barátaink, a bejárt útvonalak, a szokásaink, viselkedésünk, a munkahelyünk, minden, ami rutin és ami semmilyen feszültséget nem okoz, mivel minden részletében ismerjük. Ez a kényelmi zóna azonban nem ad lehetőséget a fejlődésre. Sokszor az az egy lépés kell, amit ha megteszünk, eltünnek a démonok.

Az enyémeket megszelidítettem. Itt vannak még bennem, de már nem fenevadak, hanem jámbor háziállatok. Hálás vagyok a lehetőségért...


"Különben, szerintem mindannyian tudjuk mit jelent félni, a bátorság azonban azt jelenti, hogy félek, de mégis azt csinálom amit akarok, tehát a félelem nem lesz a tanácsadóm. Majdnem olyan, mint az a helyzet, amikor esik az eső vagy havazik, és akkor is elmegyek oda, ahová akarok, csak felöltözöm. Az érzelmek, különösen a félelem, olyan, mint az időjárás. Ha valaki úgy kezeli az érzelmeit, mint az időjárást, tehát, hogy van egy érzése, de annak ellenére megcsinálja azt, amit akar, az az ember bátor." (Feldmár András)péntek, november 27

Munkahelyi stressz

Forrás: http://eletmod.transindex.ro/?cikk=10542


Gy. A.
KAMPÁNY A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRT
A család védhet meg a munkahelyi stressztől


Az európai munkavállalók több mint negyede szenved mentális stressztől, Romániában 70% panaszkodott hatalmas nyomásra. A pszichológust kérdeztük.


Bár manapság a munkavégzés fizikailag kevésbé megterhelő, mint korábban, a mentális stressz és a munka intenzitása ugyanakkor egyre növekszik. Az Európai Unióban a munkavállalók 28%-a, azaz 56 millió ember szenved a munkájával kapcsolatos mentális egészségi problémáktól.

Egy uniós felmérés szerint a dolgozók 14%-a szenved stressztől, illetve küzd depresszióval vagy szorongással. Az Európai Bizottság által még 2006-ban végzett felmérés szerint a romániai alkalmazottak 70%-a érzi úgy, hogy a munkahelyén hatalmas stressznek van kitéve.Októberben indult Berlinben Work. In tune with life. Move Europe. (Munka. Összhangban az élettel. Mozdulj Európa)címmel az a kampány, amely a mentális egészség megőrzésének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet Európa-szerte és a vállalati "jó gyakorlatok" azonosítása révén kíván segítséget nyújtani az európai vállalatoknak.

A European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP (Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata)programjának keretében 20 ország vezető európai vállalatai értékelik egészségfejlesztési intézkedéseiket, és saját tapasztalatikat modellként kínálják fel az európai vállalatok számára.

A nem megfelelő munkahelyi körülmények nem minden esetben a mentális betegségek egyedüli kiváltó tényezői.Kádár Annamária pszichológust kértük meg, foglalja össze, melyek lehetnek a munkahelyi stressz kialakulásának leggyakoribb okai. Mint elmondta, a munkahelyi stresszorok lehetnek a feladattal kapcsolatosak: mennyiségi-minőségi alul vagy túlterhelés, nem megfelelő munkafeltételek, változások a munkában, lépéstartás a technológiával, határidők, fizikai igénybevételből eredő fáradtság, túlóra, hibázások.


Sem a túl sok, sem a túl kevés felelősség nem jó

A munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok a zaj, a hő, nem elégséges világítás, szennyezett levegő, kellemetlen szag, túlzsúfoltság, elvonulási hely hiánya.

A szervezettel kapcsolatos stresszorok: szerep-kétértelműség, vagyis nincs elégséges információ a munkával kapcsolatosan; szerepkonfliktus, ami egymást kizáró követelményeket takar; túl sok vagy túl kevés felelősség/autonómia a munkavégzésben; túlzott ütemű vagy lassú karrierfejlődés; csoportszinten az összetartás és jó munkatársi kapcsolatok hiánya; csoporton belüli konfliktusok; felettessel való kapcsolat.

Szervezeti szinten a munkalégkör, vezetési stílus, ellenőrzési rendszer, túl alacsony fizetés vagy az állás bizonytalansága lehetnek a stressz kiváltói.

Ezen kívül léteznek még a szervezeten kívüli stresszorok is, mint családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének konfliktusa, elidegenedés és autonómia, közlekedés a munkahelyre, általános életkörülmények.


Alkati vagy tanult?

Kádárt arról is kérdeztük, hogy elsősorban alkati kérdés-e, hogy ki mennyire bírja a munkahelyi tempót, vagy meg lehet tanulni az ilyen típusú stressztűrést. „Azok az általános jellemzők, amelyek egy ingert stresszorrá tesznek a befolyásolhatatlanság, valamint az a tény, hogy a személy képességeinek határát érintik, és negatívan befolyásolják az énképet” – fejtette ki a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kara marosvásárhelyi kirendeltségének adjunktusa.

(illusztrációk: flickr.com, KhajaL fotói)
„A stressztűrés a személyiségre jellemző tulajdonságok függvénye: rugalmasság-merevség, érzelmi érzékenység, introverzió-extroverzió, önértékelés, kontrollérzés. A coping potenciál dimenziók, vagyis a kognitív természetű személyiségtulajdonságok hozzájárulnak a stresszel való megküzdési hatékonyság növeléséhez. Az önkontroll-hiányos, alacsony frusztrációtoleranciával rendelkező személyek eleve érzékenyebben reagálnak a stresszhelyzetekben. A stressztűrésnek tehát tanult elemei is vannak” – mondta el.


A depresszió mint a stresszre adott válasz

A szervezet alkalmazkodóképessége kimeríthető, amit Selye János „általános adaptációs szindrómaként” írt le. A kis stresszorok fokozzák az immunfunkciót, a nagyok az immunműködés csökkenéséhez vezetnek. A nagy mennyiségű stresszhormon szorongáshoz vezet, illetve a depresszió is megjelenhet, mint a stresszre adott válasz – mondta el a pszichológus annak kapcsán, hogy mennyire jellemző az, hogy a munkahelyi stressz depresszióhoz vagy éppen szorongás kialakulásához vezessen.

Hogy milyen megelőzési lehetőségek állnak az alkalmazott rendelkezésére? Kádár kifejtette, a szociális támogatottság az egyik legfontosabb védőfaktor. Ez tulajdonképpen azt fedi, hogy mennyire számíthat az alkalmazott a hozzá közel álló személyek érzelmi támogatására. Módosító faktor lehet azonban a rendelkezésére álló erőforrások mennyisége és minősége is – tette hozzá.


A hiányzások felének a stressz az oka

A stressztől nemcsak a munkavállalók szenvednek, de a vállalatokat is sújtja. A fáradtság, az összpontosítási nehézségek és az egyenetlen teljesítmény mind a munka minőségére, mind a munkahelyi légkörre kihatással van. A munkából való távolmaradások mintegy 50%-át a munkával kapcsolatos stressz okozza.

A korai beavatkozás gyakran segít megakadályozni az egyéni válsághelyzetek kialakulását. Csökkentheti a betegség miatti hiányzások hosszát, és az érintett munkavállalók teljesítményromlása is kisebb mértékű lehet. Az önállóság, a továbbképzés, a megfelelő kommunikáció és a társadalmi támogatás pozitív hatást gyakorolhat a munkavállalók közérzetére és mérsékelheti a stressz káros hatásait.

szerda, november 25

Varázslat


"Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat."
(Albert Einstein)

hétfő, november 23

Enneagram Mühely

Enneagram Alapfokon - Egy hatékony módszer a lelki és szellemi fejlődésért


Mi az Enneagram?
Az Enneagram egy mély értelmű személyiségtipológia, amelyik kilenc típust ír le és a köztük levő kapcsolatokat. Amiben különbözik az eddigi tipológiáktól:
- dinamikus rendszer, amely számol az egyéni különbségekkel is;
- nemcsak leíró jellegű, hanem a személyiséget, a lelki egészségünket fejlesztő módszer is egyben;
- egy letisztult spirituális háttérrel rendelkezve pedig nagyszerű eszköz a szellemi fejlődés útján is.
Kiknek szól a képzés?
Minden érdeklődőnek, aki szeretné önmagát és másokat jobban megismerni, úgy is, mint szülő vagy segítő szakmában dolgozó.
Mire használ?
Egy tisztább képet nyerhetünk arról, hogyan láthatnak minket mások, és hogy miként vagyunk jelen a munkánkban és a kapcsolatainkban. Melyek a típusunk erősségei és gyengeségei? Milyen fejlődési lehetőségeink vannak? Miben hasonlít és miben különbözik működésünk a másokétól a mindennapok színterén? Hogyan tudunk jobban megérteni és elfogadni másokat?
Amiről szó lesz...
Az Enneagramról általában. A vele való munka lehetőségeiről és hasznáról.
A típusokról. Néhány szempont: a világ korlátozott észlelése a típus szempontjából, a fő túlélési stratégia, a figyelem leszűkülése, a fő szenvedély, automatikus reakciók, erősségek és gyengeségek, kapcsolatok minőségének emelése, fejlődési utak.
További lehetőségekről (típusazonosító interjú, elérhető könyvek, linkek, műhelysorozat stb.).

A műhely az
Enneagram Worldwide által kidolgozott elméleti anyagot és módszereket követi.


Műhelyvezető: Burkhardt Imola,
Enneagram-tanár, az Enneagram-oktatók Egyesületének (AET) hivatásos tagja
Időpont: 2009 december 13
10:00-14:00 órákban
Helyszín: Marosvásárhely, Kulcslyuk Könyvesbolt (Kulcs Iroda)
Sáros utca – str. Târgului – 13-as szám
Jelentkezés: annacska@gmail.com
Résztvételi díj: 30 RON
További információ:
www.enneagram.ro
www.kulcs.ro

Barlang

Ebbe a két barlangba megyek jövő héten, ha kijövök, jelentkezem:) Ha meg nem köszönöm, hogy olvastatok:)))

Ciur Ponor barlang:


Interjú Csíkszentmihályi Mihállyal,a flow atyjával

http://pszichologia.com/webszemle/interjuk/beszelgetes-csikszentmihalyi-mihaly-pszichologussal.html

Jó tanácsok egy életre a 17. századból

Haladj nyugodtan a lárma és sietség közepette és emlékezz arra a békére, ami létezhet a csöndben. Elidegenedés nélkül, élj úgy, hogy jó kapcsolatod legyen az emberekkel. Mondd ki finoman és világosan az igazságot és hallgass meg másokat, még az egyszerű és tudatlan lelkeket is. Nekik is megvan a saját történetük. Ne hasonlítsd magad senkihez, ezzel kockáztatod, hogy léhává és hivalkodóvá válsz. Mindig vannak nagyobbak és kisebbek, mint Te.

Örvendj terveidnek, ugyanúgy mint teljesítményeidnek. Törődj a hivatásoddal, mégha mégoly szerény is. Ez egy igaz érték az idők változó virágzásában. Légy óvatos a veled történtekkel kapcsolatban, hiszen a világ tele van csalásokkal. De ne légy vak, ami a bátorságot és a lelkierőt illeti, mert ez létezik. Sok egyén keresi a nagy ideálokat, és mindenütt az élet hősiességgel van tele. Légy önmagad. Különösen ne színleld a barátságot. Ezen felül ne légy cinikus a szerelemben, mert az szemben minden terméketlenségével és kiábrándulásával ugyanolyan örök, mint a fű.


Vedd szívesen az évek tanúságait, emelt fővel lemondva a fiatalságról. Szilárdítsd meg a lélek azon képességeit, hogy megvédhesd magad váratlan szerencsétlenségben. De ne bosszantsd magad agyrémekkel. Sok félelem születik fáradtság és magány miatt.

Egy egészséges fegyelmen túl légy jó magadhoz. Te a világmindenség gyermeke vagy, nem kevésbé mint a fák és a csillagok, jogod van itt lenni. És hogy neked világos vagy nem, a világ úgy halad a maga útján, ahogy kell.

Találd meg a békét Istennel, bármi legyen az elképzelésed róla, és bármilyen munkáid, vagy álmaid legyenek. Őrizd meg az élet hangos zűrzavarában a békét lelkedben. Minden álnokságával unalmas gondjaival és összetört álmaival a világ mégis szép. Figyelj. Törekedj a boldogságra.

(1692, Baltimore)

Marci keresztfiunk 5 évet töltött

"Sok felnőtt rég elfelejtette már, hogyan lehet élvezni az élet apró örömeit. Túl sokat foglalkoztatnak bennünket az olyan fogalmak, mint a siker és a kudarc, a jövő, vagy az, hogy milyen benyomást teszünk másokra. Elfelejtettük, hogyan lehet játszani, hogyan lehet örülni, és a gyerekek emlékeztetnek rá bennünket.
Emlékeztetnek a legősibb értékekre, azokra, amelyek valóban fontosak az életben: az öröm, a derű, a pillanat átélése, a bizalom, a jó kapcsolatok.
Oly sok mindent tanulhatunk gyermekeinktől." (Brian Weiss)