csütörtök, december 29

A herceg és a varázsló

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ifjú herceg, aki három dolog kivételével az égvilágon mindenben hitt. Nem hitt a hercegnőkben, nem hitt a szigetekben, és nem hitt Istenben. Atyja a király, egyszer azt mondta neki, hogy ezek a dolgok nem léteznek. Mivel atyja birodalmában nem voltak se hercegnők, se szigetek, és Istennek sem látta semmi jelét, az ifjú herceg hitt atyja szavának. Azonban egy nap fogta magát a herceg és otthagyta a palotát. Vándorlása során elérkezett a szomszéd ország földjére. Ott, megrökönyödésére, a tengerparton megállva, véges-végig, ameddig csak a szem ellátott, szigetek sorakoztak nem messze a parttól. A szigeteken pedig különös és nyugtalanító külsejű lényeket pillantott meg, de hogy kik vagy mik ők, arra még gondolni sem mert. Miközben csónak után kutatott, egy frakkot viselő ember jött oda hozzá.

- Azok ott valódi szigetek ?- kérdezte tőle az ifjú herceg.
- Hát persze, hogy valódi szigetek- felelte a frakkos ember.
- És azok a különös és nyugtalanító külsejű lények?
- Azok bizony valódi és hamisítatlan hercegnők.
- De hisz akkor Istennek is léteznie kell !- kiáltott fel a herceg.
- Én vagyok Isten – felelte a frakkos ember, és meghajolt.
Az ifjú herceg, amilyen gyorsan csak tudott, hazaért.
- Tehát mégis csak hazajöttél – fogadta atyja, a király.
- Láttam szigeteket, láttam hercegnőket, láttam Istent- sorolta a herceg szemrehányóan.
A királynak arcizma sem rezdült.
- Se valódi szigetek, se valódi hercegnők, se valódi Isten nem létezik.
- De hát én a saját szememmel láttam őket!
- Akkor mondd meg nekem, hogyan volt Isten felöltözve.
- Isten frakkot viselt.
- Föl voltak hajtva a kabátujjai?
A herceg emlékezett rá, hogy igen. A király elmosolyodott.
-A ruha amit láttál, egy varázsló ruhája. Meg lettél tévesztve.
Ezt hallván a herceg visszatért a szomszéd országba, és visszament ugyanarra a partra, ahol ezúttal is összetalálkozott a frakkos emberrel.
- Atyám, a király, fölvilágosított, hogy ki is vagy te valójában- támadt neki méltatlankodva- A múlt alkalommal sikerült megtévesztened, de ez még egyszer nem fordulhat elő. Most már tudom, hogy azok ott nem valóságos szigetek és nem is valóságos hercegnők, mert te egy varázsló vagy.
A másik erre elmosolyodott.
- Téged valóban megtévesztettek, fiam. Atyád királyságában rengeteg sziget és számtalan hercegnő található. Te azonban atyád igézete alatt állsz, s ezért nem láthatod őket.
A herceg töprengve indult újra haza. Amikor atyja színe elé ért, bátran a szemébe nézett.
- Atyám, igaz az, hogy te nem is vagy valódi király, hanem csak egy varázsló?
A király elmosolyodott, és fölhajtotta kabátja ujjait.
- Igen fiam, én csupán egy varázsló vagyok.
- Akkor viszont az az ember ott a tengerparton mégis csak Isten volt.
- Az az ember ott a parton egy másik varázsló volt.
- De hát nekem tudnom kell az igazságot, az igazságot, amely a varázslaton túl létezik!
- Nincs igazság a varázslaton túl- felelte a király.
A herceg erre végtelenül elszomorodott.
Könnyes szemmel nézett föl atyjára- Akkor megölöm magam. A király varázsszavára ekkor megjelent a Halál. Ott állt az ajtóban, és intett a hercegnek, hogy jöjjön hát. A herceg erre összeborzadt. Újra megjelentek emlékeiben a gyönyörű, bár nem valódi szigetek s a nem valódi, de mégis gyönyörűséges hercegnők.
- Legyen hát - mondta. - El tudom viselni a gondolatot.
- No látod fiam- fordult felé bizakodva a király- kezd belőled is varázsló válni.
John Fowles

szerda, november 2

Pál Ferenc Erdélyben

A közkedvelt Nyitott Akadémia sorozat idei utolsó marosvásárhelyi előadásán különleges csemege várja a lélek dolgai iránt érdeklődő közönséget, ugyanis Pál Ferenccel találkozhatunk, aki Magyarországon jelenleg messze a legnépszerűbb előadó pszichológiai témákban.
Pál Ferenc római katolikus pap és mentálhigiénés szakember. Pályafutásának kezdetétől heti rendszerességgel tart lélektani témájú előadásokat, melyeket eleinte csak néhány tucat érdeklődő látogatott, mára azonban személye minden kedden megtölt egy ezerfős színháztermet, úgy, hogy számos érdeklődő, hely hiányában, még így is kényszerűen kinnreked a folyosón. Ami pedig a legérdekesebb: a hallgatóságnak csupán a fele vallásos ember.
Vajon mi lehet Pál Ferenc kirobbanó népszerűségének titka? Bár erre a kérdésre jelenleg a SOTE Mentálhigiéné Intézete szociológiai kutatás keretében igyekszik megtalálni a választ, Pál Ferenc kedvelői pontosan tudják, miért jelentenek számukra olyan sokat a legendás keddi alkalmak.
Pál Ferenc tiszta forrás. A legegyszerűbb szavakkal képes mély spirituális összefüggéseket megvilágítani. Nem kell tanult embernek lenni ahhoz, hogy valakinek igazi élményt jelentsenek előadásai, de a művelt közönség számára is legalább olyan izgalmasak és hitelesek gondolatai. Ha nem volna pap és lélektani szakember, stand-up komikusként is megkereshetné a kenyerét, olyan fergeteges humora van. Nagy hatású előadó, aki nem csupán gondolatokat képes közvetíteni, hanem érzéseket is. Éppen ezért nem ritka, hogy előadásai után sokan szeretnék megölelni, vagy legalább megfogni a kezét – valahogyan megköszönni azokat a felszabadító érzéseket, amelyeket szavai nyomán átélhettek. Keddi alkalmainak egyikén még Böjte Csaba is előadást tartott.
Tevékenységét a magyar állam annyira fontosnak tartja, hogy idén augusztusban megkapta a Köztársasági Arany Érdemkeresztet.
Fontos tudni, hogy Pál Ferenc nem papi, hanem mentálhigiénés szakemberi minőségében érkezik Erdélybe, tehát semmiképp se prédikációra, vallásos beszédre számítsanak tőle azok, akik jegyet váltanak a programra. Pszichológiai előadása vallásos és nem vallásos emberekhez egyaránt szól, ami számít, egyedül az, hogy valakit érdekeljenek a lélek dolgai, legyen kíváncsi önmagára, a sorsára, a világra. Ez esetben garantáltan felejthetetlen élményben lesz része.
Az előadás után Pál Ferenc dedikálja A függőségtől az intimitásig című könyvét, amely tavalyi megjelenése óta már öt utánnyomást ért meg. A kötet – számos karácsonyi újdonsággal egyetemben – kedvezményes áron megvásárolható lesz a helyszínen.
Mivel Pál Ferenc látogatásának időpontjában a Nyitott Akadémiának rendszeresen otthont adó Kultúrpalota foglalt, az előadást ismét a Maros Művészegyüttes előadótermében hallgathatjuk meg. A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a jegyvásárlással érdemes igyekezni, hiszen sajnos Vekerdy Tamás októberi előadásáról is számos érdeklődő maradt le.
A november 9-i előadásra jegyek kaphatók a Kulcslyuk Könyvesboltban, a Kossuth utca 5-ben.

Újabb Nyitott Akadémia előadás Marosvásárhelyen

Főállású sportoló volt, majd katolikus pap lett belőle – a magyarországi Pál atyáról van szó, aki előadásaival belopta magát a lélek dolgai iránt érdeklődők szívébe. Pál Ferenc novemberben először ad elő Erdélyben, az internetről és televízióból azonban már itt is jól ismerik.
palferi_b
Magyarország kedvence először Erdélyben – így hirdeti a Nyitott Akadémia az idei év utolsó előadását, amelynek meghívottja a sokak által csak Pál Feriként emlegetett katolikus pap, aki sorsról és önismeretről tart előadást Marosvásárhelyen.

Sportolóból lett pap

A népszerű előadó fiatalkorában aktív, később főállású sportoló volt a Budapesti Vasasnál. Volt válogatott kerettag, 1987-ben pedig felnőtt magyar magasugró bajnok lett. 1996-ban szentelték pappá, mára pedig igazi mentálhigiénés szakemberként lett híres. Pályafutásának kezdetétől heti rendszerességgel tart lélektani témájú előadásokat, melyeket eleinte csak néhány tucat érdeklődő látogatott, mára azonban személye minden kedden megtölt egy ezerfős színháztermet, úgy, hogy számos érdeklődő hely hiányában még így is kényszerűen kinn reked a folyosón. Ami pedig a legérdekesebb: a hallgatóságnak csupán a fele vallásos ember.

Vallásos és nem vallásos emberekhez is szól


A Nyitott Akadémia marosvásárhelyi szervezői fel is hívják a figyelmet, hogy Pál Ferenc nem papi, hanem mentálhigiénés szakemberi minőségében érkezik Erdélybe. „Pszichológiai előadása vallásos és nem vallásos emberekhez egyaránt szól, ami számít, egyedül az, hogy valakit érdekeljenek a lélek dolgai, legyen kíváncsi önmagára, a sorsára, a világra. Ez esetben garantáltan felejthetetlen élményben lesz része” – áll a Nyitott Akadémia szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleményében.
A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a Nyitott Akadémiának rendszeresen otthont adó Kultúrpalota foglalt, az előadást így ismét a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében szervezik meg. A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a jegyvásárlással érdemes igyekezni, ugyanis Vekerdy Tamás októberi előadásáról is számos érdeklődő maradt le. A november 9-i előadásra jegyek kaphatók a Kulcslyuk Könyvesboltban, a Kossuth utca 5-ben.
Az előadás után Pál Ferenc dedikálja A függőségtől az intimitásig című könyvét, amely tavalyi megjelenése óta már öt utánnyomást ért meg. A kötet – számos karácsonyi újdonsággal egyetemben – kedvezményes áron megvásárolható lesz a helyszínen.

Magyar Népmese Napja Marosvásárhelyen

A Magyar Népmese Napja alkalmából Az égig érő fa címmel mesenapot szervezett óvodás és kisiskolás gyerekeknek a Kulcs Egyesület szeptember 30-án.
Hideg Anna
Délelőtt a Kulcslyuk könyvesboltban a kicsiket érdekes programokkal várták, délután viszont már a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt akadt kedvükre való elfoglaltság.
Pénteken 17 órakor megtelt a Bod Péter Diakóniai Központ nagyterme három generáció képviselőivel, és megkezdődött a nagy kaland a mesék csodálatos világában. Elsőként Lazsádi Csilla tolmácsolásában két népmesét hallhattak az összegyűltek, ezt követően Kovács Tamás, a Maros megyei mesemondó verseny győztese szórakoztatta kortársait, majd Hideg Anna néni énekelt el pár válaszúti népdalt, ezt követően pedig egy hosszú, de roppant tréfás mesét mondott el, amivel mindenki arcára mosolyt csalt. Őt követte Ráduly János, aki saját gyűjtésű meséiből olvasott fel néhányat. A mesemondás/hallgatás befejztével a gyerekek két olyan népi játékot tanultak Hideg Annától, amelyeket ő maga játszott gyerekkorában.
Amig a gyerekek kézműveskedtek, addig a felnőttek félrevonultak a nekik szóló előadásokra, ahol Ráduly János folklorista tartott prezentációt munkásságáról, majd Kádár Annamária pszichológus beszélgetett a szülőkkel arról, hogy a meséknek milyen pozitív hatása van a gyerekek fejlődésére, a fantázia kialakulására.
A Kulcs egyesület tavay decemberben tartott már egy mesenapot, s mivel az is nagyon sikeres volt, így az idén összekötötték a Népmese Napjával, és reményeik szerint ez immár hagyomány marad a Kulcs Egyesületnél.

vasárnap, október 23

Magyar Népmese Napja Marosvásárhelyen

            


A rendezvényen a gyerekek neves mesemondók tolmácsolásában hallhatják  a szebbnél-szebb történeteket. A Kulcslyuk könyvesboltban (Kossuth utca 5. szám) 9-13 óra között meseolvasással, rajzolással, diafilmvetítéssel várják az óvodásokat és kisiskolásokat.
Délután a Bod Péter Diakóniai Központban (Erdő utca, 7/B) folytatódik a rendezvény. 17 órától a 75 éves Hideg Anna, ördöngősfüzesi (Kolozs megye) mesemondó, népdalénekes szórakoztatja a kicsiket életteli meséivel, valamint a májai Kovács Tamás, a Maros megyei mesemondó-verseny győztese vezeti be kortársait a népmesék csodálatos világába.
A szervezők a felnőttekre is gondoltak, akik Ráduly János kibédi folklorista, költő és néprajzkutató, Lazsádi Csilla szociálpedagógus, óvónő, valamint dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus előadását hallgathatják meg.
A jelenlévők megtekinthetik Az én égig érő fám című gyermekrajz-kiállítást, a kisebbek kézműves-foglalkozásokon, népi gyermekjátékokon vehetnek részt.

Sajtóviszhang


Hat éve már, hogy szeptember 30-án a Magyar Népmese Napját ünnepeljük. A Magyar Olvasástársaság javaslatára a legnagyobb mesemondónk, Benedek Elek születésnapja lett a jeles nap.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.


Az égig érő fa Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen sem felejtik el a Magyar Népmese Napját: Az égigérőfa címmel szervez mesenapot a kicsiknek a Kulcs Egyesület, a rendezvényen neves mesemondók tolmácsolásában hallhatják a szebbnél-szebb történeteket a legapróbbak. A Kossuth utcai könyvesboltban pénteken 9-13 óra között meseolvasással, rajzolással, diafilmvetítéssel várják az óvodásokat és kisiskolásokat. Majd a program a Bod Péter Diakóniai Központban folytatódik, ahol többek közt a 73 éves Hideg Anna, válaszúti mesemondó, népdalénekes meséin szórakozhatnak a résztvevők. De a Maros megyei mesemondó-verseny győztese, Kovács Tamás is mesét mond majd. Míg a gyerekek mesék világába vándorolnak, a felnőttek Ráduly János kibédi folklorista, Lazsádi Csilla szociálpedagógus, valamint dr. Kádár Annamária pszichológus előadását hallgathatják meg.

csütörtök, október 20

Mert gonosz anyákban és anyósokban csalódni nem lehet

A múltkoriban nagyon sokan írtátok, hogy konfliktusos kapcsolatotok van édesanyátokkal vagy anyósotokkal. Arra gondoltunk, hogy csütörtökön a gonosz anyákról fogunk trillázni és a gonosz anyósokról. Kicsit körbejárjuk, hogy mitől válik gonosszá életünk egyik legfontosabb szereplője, illetve társunk életének egyik legfontosabb szereplője. Tényleg rivalizálhat-e az anya a lányával, óvhatja-e gonoszsággal az anyós a jövendőbelitől gyermekét?

Lesz egy másik témánk is: a csalódottság. Fodor Ákosnak van egy haikuja:

Metagnoszeológia

én soha másban
nem csalódom, csak saját
ítéletemben

kicsit trillázunk arról, hogy végülis miben csalódunk, hogyan éljük ezt meg. És főként: hogyan lehet továbblépni.

Lesz könyvnyeremény is, azok között sorsolunk majd, akik leírják, elmondják nekünk egy nagy csalódásukat. Ezen a csütörtökön élő műsorral jelentkezünk, vagyis lehet hívni minket majd műsor ideje alatt, és megkérünk tegyétek, nagy örömöt okoztok ezzel:-)

szerda, október 12

Vekerdy Tamás az érzelmi biztonságról Marosvásárhelyen


Október 19-én közkívánatra újra ellátogat Marosvásárhelyre a legismertebb magyar gyermekpszichológus, Dr. Vekerdy Tamás. A neves szakember utoljára két évvel ezelőtt járt a Nyitott Akadémia (akkor még Mesterkurzus) sorozat keretében városunkban, ahol zsúfolt teltház fogadta, előadása pedig óriási sikert aratott. Vekerdy azóta számtalan megkeresést kapott Erdélyből, hogy jöjjön el újra, hiszen előadásaira legutóbb be sem fért minden érdeklődő, akik pedig ott voltak, szeretnék tovább hallgatni bölcs, humoros eszmefuttatásait.

Vekerdy idei látogatásának apropóját az adja, hogy a pszichológusnak szeptember végén jelent meg új, Érzelmi biztonság című könyve, amely azóta folyamatosan vezeti a Bookline sikerlistáját. A szakember a téma kapcsán igyekszik minél több helyre személyesen is eljutni, hiszen olyasmiről van szó, amivel minden felelős szülőnek érdemes foglalkoznia.

- Szülőként az érzelmi biztonság megadása a legjobb lehetőségünk arra, hogy megóvjuk gyerekeinket a sodródástól, a normálisnál nagyobb mértékű szorongástól és a személytelen, ezért személyiséget romboló kapcsolatoktól. Aki testi-lelki értelemben ölelő melegségben nő fel, az minden életkorban jóval eredményesebben tudja megoldani és egészségesebb lélekkel átvészelni az élet nehézségeit. Erről szeretnék beszélni a marosvásárhelyi közönségnek is – mondja Vekerdy.

Mivel a pszichológus látogatásának időpontjában a Nyitott Akadémia állandó helyszínén, a Kultúrpalotában éppen más program lesz, az előadást kivételesen a Maros Művészegyüttes Előadótermében hallgathatjuk meg, este hét órától. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a szokásosnál kevesebb résztvevő fér be az előadásra – aki tehát szeretne ott lenni, annak érdemes minél előbb gondoskodnia a jegyéről, nehogy lemaradjon a programról.

A helyszínen szokás szerint kedvezményes árú könyvvásár várja az érdeklődőket, Vekerdy Tamás pedig előadása után szívesen dedikálja Érzelmi biztonság című új művét.  

Az október 19-i Vekerdy-előadásra jegyek kaphatók a Kulcslyuk Könyvesboltban, a Kossuth utca 5. alatt.

Dr. Kádár Annamária

csütörtök, október 6

Pszichotrillák: a fáradtságról és a munkahelyi stresszről

Mondhatnám azt is, hogy a munkahelyi stressz fárasztó. de nyilván nem ennyivel intézzük el a két témát, hanem olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy létezik-e őszi fáradtság, vagy ilyenkor illik pörögni? hogyan lehet valamivel összeszedettebbé válni akkor, amikor nincs időd egy kiadós alvásra? mit tégy akkor ha éjszaka sokkal kevesebbet aludtál mint szükséged lett volna rá? mit jelez az ha folyton fáradt vagy?
és hát ilyen módon köze lehet a munkahelyi stresszhez.  de ennek kapcsán is vannak kérdéseim, például milyen módszerekkel tudom csökkenteni akkor, ha nem tőlem függ, hogyan lehet átvészelni, mik a jelei annak, hogy már nehezen viseljük?
és van egy körkérdés is: téged mi tud a legjobban lefárasztani?  nem bánod meg ha válaszolsz, azt megígérhetem:-)
a hozzászólók között a Sors és önismeret könyvet sorsoljuk ki a Kulcslyuk Könyvesbolt felajánlásával. aki a mai műsor alatt telefonál nekünk, és kicsit beszélget velünk a műsorban az megnyerhet egy belépőjegyet Vekerdy Tamás október 19-i Nyitott Akadémia előadására!!!

csütörtök, szeptember 8

Pszichotrillák – Csütörtökön kezdődik. Déja-vu?


a címben leleményesen elrejtettem azt a két témát amiről szó lesz. Beszélgetni fogunk a déjà vu jelenségről, tudod, amikor teljesen biztos vagy abban, hogy ez pont így már megtörtént veled. egyéb paranormális dolgokról is szó lesz majd.
illetve a kezdésekről is szó lesz, mert hétfőn iskolakezdés, ez a családokban mindig egy új ritmus kezdete, vége a fejtörésnek hogy mit is csináljunk a gyerekkel, és kezdődik az influenzás időszak. nyami. na de nyilván nem csak erről szól, és nem csak az iskolakezdésről beszélgetünk, hanem az is szóba kerül, hogy vajon mindig minden kezdet nehéz-e, illetve ki hogyan áll be a startvonalhoz, ez mitől függ.
soksok idő után végre ismét élőben leszünk, tartsatok velünk, kommunikáljatok velünk, azt nagyon szeretjük.

csütörtök, augusztus 11

Pszichotrilla: a tömegekről és a rémhírekről

igazán nem szeretnénk pesszimisták lenni, de a világban történik pár olyan esemény, amiről kénytelenek vagyunk trillázni. figyelem: nem önismeret lesz, de mindenképpen jó ha tudunk a jelenségekről, ha ismerjük őket.
a londoni zavargások kapcsán a tömegpszichológiáról trillázunk majd, kicsit körbejárjuk, hogy miért tud ennyire elszabadulni a pokol, mi az ami megvadítja az embereket, és hogyan terjed át a nagyobb csoportra mindez. miért bátrabbak tömegben a lázongók mint magányosan? ugyanakkor a másik oldalról is beszélgetni fogunk kicsit, mit tehet az, aki elszenvedője vagy csak nézője a jelenségnek.

a rémhírekről is beszélgetni fogunk. méghozzá azért, mert az utóbbi idők gazdasági hírei nagyon elkeserítőek, és azt hiszem a rémhírek hozzáteszik a magukét egyrészt a pánik alakulásához, másrészt meg a bosszusághoz hogy most ezt vajon hogyan fogjuk megérezni… a pszichológiában ismert a bármilyen krízis utáni új egyensúly kialakulása. hogy egyéni szinten mi szükséges ahhoz, hogy minél hamarabb rendeződjön az új egyensúly és mi szükséges ahhoz hogy mindez családban, csoportban, társadalomban is létrejöjjön – ezekre a kérdésekre is keresem a választ. véleményeteket leírhatjátok itt: http://erdelyfm.ro/blog/pszichotrillak/?p=550

sorsolni is fogunk a műsor végén, ezt a könyvet lehet megnyerni, ha válaszolsz arra a kérdésre, hogy mit jelent a Te életedben az érintés?
Hallgassatok bennünket ma este 20 órától, élő adás lesz.

Isztambul(i)

Lejárt az egyetemi oktatás, leadtuk az akkreditációs dossziét, elkészültek az államvizsgák, túl voltunk a licensz vizsgán és a vizsgaidőszakon. Végre felszusszanok egy kicsit:)

Az idei nyári vakációm azonban mégis egy szakmai programmal kezdődött. 2 évvel ezelőtt "véletlenül" megismerkedtünk Oslóban Csillával, a XI.-ik Európai Pszichológus Kongresszuson és még akkor elhatároztuk, hogy majd a XII.-re együtt, közös munkával jelentkezünk. Igy is lett, július 4-én Isztambulban kötöttünk ki Edével, itt: http://www.ecp2011.org/Érdekes módon a flow előadásról maradtunk le majdnem ezelőtt 2 évvel, ahol az ismerkedés is megtörtént, úgy, hogy ketten (Edével hárman) voltunk csak magyarok a résztvevők közül és egymásra is találtunk:) Részeletek itt:

Mi sem természetesebb, minthogy egy közös flow kutatásba vágjuk a fejszénket:)
A konferencia csúcspontja Zimbardo előadása volt, aki elkápráztatta a közönséget az új elméletével, a különböző idődimenziókról és ezek jellemzőiről. Míg ezelőtt két évvel tisztes távolságból szemlélgettük a "mestert", az idén már nem szállt inunkba a bátorság, amikor a folyóson megszóllítottuk, sőt közös fotót is készítettünk vele. Kedélyesen, kedvesen viszonyult hozzánk, mesélt, így az előadása után jelentkeztünk is a kutatócsoportjába. De erről majd később, részletesen:)

A konferencia mellett Isztambul engem  lenyügözött. Az egyetlen város, amely egyszerre két kontinensen fekszik. Ázsiában szálltunk le a repülőről, majd Emő segítségével piff-paff, fél óra alatt  Európában voltunk. A két kontinenst az 1500 méter hosszú, a hetvenes években épült Boszporusz híd köti össze, amely éjszaka (is) pazar látványt nyújt. Vendéglátóink, Emőék a hídhoz közel laktak,  így lehetőségünk volt naponta megcsodálni a látványt. 

A Boszporusz és a Márvány-tenger két oldalán fekvő város lüktet az élettől és az ellentmondásoktól. Régi és új, hagyományos és modern, kelet és nyugat izgalmas keveredése, igazi kulturális kavalkád. Isztambul olyan volt számomra, mint az ételei, új ízek, frissítő 

A régi óvárosban (Sultanahmet) a leghíresebb épületeket lehet megtekinteni,  a Hagia Sofia mecsetet, a Topkapi Szerájt, a Kék –mecsetet, a Hippodromot és a Yerebatan ciszternát.

Galata-hídon már kora reggel horgászok, valamint kagyló- és halárusok sorakoznak.


A Nagy Bazárban minden eladó és minden kapható...szerintem napokig tudtam volna benne sétálni, nézelődni, vásárolgatni. Ede időnként rámszólt: na de Annamária:) Azt mondják, hogy itt mindent meg lehet kapni: amit nem, azt pedig valahogy elővarázsolják!öbb száz éves épülete valóban szép és a hátsó kis utcákban található drága régiségboltokban szép dolgokat is lehet kapni, a többi olyan, mint az itthoni kínai piacok kínálata, csak többet lehet alkudozni.
a világ egyik legnagyobb lefedett piacaként híresült el, hétszer égett le, de mindannyiszor újjáépítették. 
Az ánizsos rakit, a tömény konyakot, vagy a jó kis EFES sört 
(no problem madzsar pasa

Tea Fekete-tenger keleti partvidékéről származik. Miközben a briteket ismerjük nagy teanemzetként, valójában a törökök fogyasztják a legtöbb teát, fejenként évente 2,5 kg-ot (míg a britek "csak" 2,1 kilót), nem is csoda, hogy az utcák is tele vannak teázó emberekkel.

szombat, július 2

Értő figyelem


A gyermekkel, a társsal való kapcsolatban nagyon fontos az aktív hallgatás, az értő figyelem, ami segít az üzenet könnyebb megértésében, értelmezésében. A hallgató szerepében agyunk 800 szót tud feldolgozni, beszélőként 200 szót tudunk kimondani. Tévhit, hogy a hallgatás passzív cselekvést jelent. A jó hallgatók aktívak: kérdéseket tesznek fel, megnyugtatják a beszélőt afelől, hogy értik, miről van szó.
 
Az értő figyelem gyakorlásának számos belső alapfeltétele van. Először is az, hogy akarjuk hallani gyermekünk mondanivalóját, amire hajlandók vagyunk időt szánni, a „most nincs időm” tipikus válasz helyett, amellyel gyakran szakítjuk meg a gyermek felől érkező szóáradatot.
Az értő figyelem egyik alapfeltétele, hogy képesek legyünk őszintén elfogadni a gyermek érzéseit, még akkor is, ha nem olyanok, mint amire számítottunk. Ezt a viszonyulást gyakorolni kell, nem egyik napról a másikra sajátítja el a szülő.
Mélységesen kell bíznunk abban, hogy a gyermek képes egyedül feldolgozni az érzéseit és megoldást találni saját problémáira. Az a fontos, hogy a szülő őszintén akarjon segíteni a gyermekének. Azt is el kell fogadni, hogy a gyermek érzelmei átmenetiek, a szeretet és a gyűlölet között váltakoznak.
 
A szülőnek képesnek kell lennie arra, hogy a gyereket tőle független, különálló lénynek lássa, olyan embernek, aki önálló egyén és nincs a szülőhöz kötve, akinek nem csak az élete, hanem az egyénisége is a szülőtől származik. Vele, de nem hozzátapadva kell legyen a szülő, amikor a gyermek átéli a problémáit. Az értő figyelem megköveteli, hogy a szülő saját gondolatait és érzelmeit felfüggessze, miközben kizárólag a gyermek üzeneteit fogadja be.
Az aktív figyelem jele lehet a hallgató tekintete, arckifejezése, mint például a bólogatás, a közlő felé való fordulás. Semleges szavakkal (értem, érdekes, aha stb.) a beszélőt bátorítani lehet, anélkül hogy közbeszólnánk.
Azzal is kifejezhető a figyelem, ha a beszélő egy-egy mondatát vagy annak egy részét a hallgató megismétli, ami segít a beszélőnek, hogy ne veszítse el a beszéd fonalát. A hallgató összefoglalhatja az elhangzott gondolatokat, érzéseket (Ha jól értettem, akkor…, szóval, ezek azok). A parafrazálás egyfajta válaszadás a beszélő által elmondottakra, a kifejtett véleményre (Akkor úgy értsem, hogy....). A figyelem fontos jele, hogy kérdéseket teszünk fel.
 
Akadályok
Az aktív hallgatás, értő figyelem fő akadályai: az üzenet túl bonyolult, nehezen érthető, a sok beszédből szinte semmi mondanivaló nem hámozható ki, s a hallgató nem figyel a beszédre.
Az értő figyelem rossz alkalmazása esetén „kilóghat a lóláb”, a szülőnek az a szándéka, hogy befolyásolja a gyereket. Nem a gyermek szavait kell tükrözni, hanem érzéseit együttérzéssel visszajelezni. Nem kell erőltetni a beszélgetést, ha az megakadt, később folytatni lehet.
Az értő hallgatást megnehezíti, ha az egyik fél beállítódással hallgatja a másikat. Ilyen esetben nehéz a közlésre figyelni, mivel elsősorban arra összpontosít, hogy ki mutatkozik kettőjük közül erősebbnek. Az úgynevezett gondolatolvasó alig figyel arra, amit a másik mond, őt az foglalkoztatja, hogy mit gondol és mit érez a beszélő fél. Ha a hallgatónak az a célja, hogy felkészüljön a válaszra, a figyelme nem a másik szavaira irányul. Egy másik nehézség a válogatás, amikor a hallgató csak bizonyos információkra kíváncsi, s a közlés többi részére nem figyel oda. Az értő hallgatást nehezítik a másikkal szembeni előítéletek, ami miatt a valódi mondanivaló homályban maradhat. Ha a közlő szavai személyes érzelmeket keltenek a hallgatóban, ezek annyira lefoglalják, hogy alig hallja, hogy mit mond a másik. Ha a hallgató gondolatait az foglalja le, hogy a hallottakat összekapcsolja azzal, amit személyesen megtapasztalt, azonosulásról beszélnek. Ha tanácsot szeretne adni, alig várja, hogy erre sor kerülhessen. Kiütésnek nevezik a pszichológiában azt, amikor a hallgató nem a közlő szavaira figyel, hanem egy megsemmisítő csapásra, a hallgató kifigurázására összpontosít. A kisiklatásnak az a célja, hogy a közlő mondanivalóját váratlan kérdéssel egészen más irányba terelje. És végül demonstrációnak nevezik, amikor a hallgató minden idegszálával jelzi a másik iránti teljes és szüntelen figyelmet – foglaltuk össze Kádár Annamária pszichológus előadása alapján a beszélő és hallgató közötti kapcsolatra vonatkozó tudnivalókat.

vasárnap, június 12

Szigorúan vagy engedékenyen neveljünk?

http://szorakozas.szh.ro/archivum/offline/cikk/102334/szigoruan-vagy-engedekenyen-neveljunk


A címben szereplő kérdésre próbált meg válaszolni szerda délután, a Születés hete rendezvénysorozat keretében Kádár Annamária egyetemi adjunktus, pszichológus. A Deus Providebit Ház nagytermét zsúfolásig megtöltő hallgatóság, az egyetemi szintű előadás során ízelítőt kapott a Gordon módszerből. Az iskolapszichológusi tapasztalattal is rendelkező előadó bevezetőjében kiemelte: azzal, hogy világra hozunk egy kisbabát, „csak” biológiai és jogi értelemben válunk szülővé. Ez nem jelenti azt, hogy nevelők is leszünk. Hazánkban képzik a bölcsődei gondozónőket, a védőnőket, az óvónőket, a tanárokat, a pszichológusokat, a gyógypedagógusokat, sőt már az óvodai dadusokat is. Mindenkit, aki gyerekekkel foglalkozik – kivéve a szülőket. A szülők döntő többsége jót akar a gyerekének, csak nem mindig tudja, hogy hogyan nevelje jól. Szerencsés helyzetben van, ha otthonról követhető szülői mintát kapott, vagylehetősége van szakkiadványokat, gyermeknevelési könyveket olvasni.

Tetteinkkel, hallgatásunkkal is üzenünk

Kádár Annamária elmondta, fontos, hogy amennyiben csak lehet, kerüljük a leggyakoribb nevelési hibákat: túlvédő magatartás, amikor még a széltől is óvjuk gyermekünket, a következetlenség, amikor egyik nap megengedünk valamit neki, másnap, pedig megtiltjuk ugyanazt és a túlzott teljesítményelvűség, amikor a gyermek minden idejét betáblázzuk és túl magas mércét állítunk elé. Ugyanakkor fontos azt is szem előtt tartani, hogy a gyereknek szüksége van egészséges és rugalmas határokra, hogy biztonságban érezhesse magát, és megfelelően tudjon fejlődni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak szavainkkal, hanem tetteinkkel, hanglejtésünkkel is nevelünk, utasítunk, üzenünk. Szakemberek felmérése szerint a kimondott szó a kommunikáció csupán 7–10 százalékát teszi ki, míg a hanghordozásnak 30 százaléknyi, a mozdulatoknak, arckifejezésnek 50 százalékos fontosságot tulajdonítanak. 

Tökéletes szülők nincsenek

T. Gordon szerint nem kell tökéletes szülők legyünk, hanem elég, ha elég jó szülőkké válunk. A szakember szerint ennek van pár alapfeltétele: fel kell ismernünk a gyermek igényeit, és szeretni kell, el kell fogadni őt feltételek nélkül. Ha elhiszem, hogy a gyermekem ügyes, okos és felelősségteljesen tud viselkedni, akkor ezt ő is elhiszi magáról és ehhez mérten fog viselkedni, képes lesz, kihozza magából a legjobbat.
A konfliktushelyzetekben nem vétkeseket kell keresni, hanem megoldásokat, hiszen ha közös nevezőre tudunk jutni, akkor mindketten nyertesek leszünk. Az „egyikünk nyer – másikunk veszít” konfliktusmegoldás helyett a megegyezés és saját érzelmeink közlése a fontos. Például „Mit nyaggatsz?” helyett „Fáradt vagyok”. Így a gyerek nem azt érzi, hogy vele van baj, hanem átérzi az én problémámat. Fontos, hogy ne a negatívumot hangsúlyozzuk. Például a később hazajövő gyereknek örüljünk, hallgassuk meg élményeit, ne rohanjuk le azzal, hogy „Miért késtél, megmondtam, hogy ekkorra gyere haza”. Később azonban emlékeztetnünk kell a megállapodásunkra.

A módszer sem tesz csodákat, hosszútávon vannak eredményei

Az elfogadás és a konfliktuskezelés mellett fontos az aktív hallgatás, vagyis,  amikor a gyerek beszél hozzánk, akkor csak rá figyeljünk. Kisgyerekekre jellemző, hogy ha észreveszik, hogy nem figyelsz, miközben beszélnek hozzád, megfogják az arcod és maguk felé fordítják, vagy többször  megkérdezik, figyelsz, hallod? Nemcsak a kicsik, hanem a nagyobb gyerekek is rögtön észreveszik, ha csak látszólag hallgatjuk őket, s közben gondolatban a holnapi ebédre vagy más teendőinkre gondolunk. Ha nincs időnk aktívan, valóban odafigyelve meghallgatni gyermekünket, akkor inkább kérjük meg, hogy később számoljon be élményeiről, mintsem elkedvetlenítsük őt a meséléstől.vagyAz előadó többször hangsúlyozta, hogy a Gordon módszer, csakúgy, mint más nevelési módszer nem tesz csodákat egyik napról a másikra,  hosszútávon vannak eredményei. Azok, akik többet szeretnének megtudni T. Gordon módszeréről és választ kapni arra a kérdésre, hogy szigorúan vagy engedékenyen kell-e nevelni, megvásárolhatják a gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket a Születés hete rendezvényen is, a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

Simon Virág

Szigorúan vagy engedékenyen? Gordon módszer a gyakorlatban beszámoló


A szülőket nem képezik
Egyetlen valódi luxus adatik meg az életünkben, a boldog emberi kapcsolatok – idézte Saint-Exupéryt, a francia író-pilótát dr. Kádár Annamáriapszichológus, egyetemi adjunktus a Születés hete rendezvénysorozaton tartott előadásában, amely az emberi kapcsolatokról, a szülő–gyermek viszonyról szólt.
Elgondolkoztatóak voltak szavai arról, hogy miközben mindenkit képeznek – a bölcsődei gondozónőt, a védőnőket, óvónőket, tanítókat, tanárokat, pszichológusokat, gyógypedagógusokat, bébiszittereket, óvodai dadusokat, egyszóval mindazoknak a szakmáknak a képviselőit, akik gyermekekkel foglalkoznak, s akikkel szemben a szülőknek elvárásaik vannak –, a szülőket nem képezi senki. Holott érett, kiegyensúlyozott személyiséggé csak érett személyiség nevelhet. Az elsődleges kötődések, a szokások, a minták bevésődése, a szocializáció az első években kezdődik meg. A kisbaba születésével biológiai és jogi értelemben szülővé váló emberpár vajon igazi nevelő is lesz egyben? – tette fel a kérdést az előadó, majd választ adott arra, hogy milyennek kellene lennie a jó, az ideális szülőnek.
Bár a szülők többsége jót akar a gyermekének, a módot nem mindig választja meg helyesen. A választáshoz ugyanis alternatívákra van szüksége. Jó esetben van igénye, ideje és pénze is arra, hogy szakkönyveket, folyóiratokat vegyen, olvasson, adott esetben szakemberhez forduljon. Ha maga is jó, követhető szülői mintát kapott, érzéke, jól működő technikája van a nehéz nevelési helyzetek megfelelő kezeléséhez.
A konfliktusok felismerése és kezelése
Az előadó Thomas Gordont, a humanisztikus pszichológia egyik úttörőjét idézte, aki laikusok és szakemberek számára adott hatékony, a hétköznapokban jól alkalmazható eszközt a problémás helyzetek felismeréséhez és konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához.
Gordon meggyőződéssel vallotta, hogy azok az emberek, akik gondoskodó és szabad környezetben nőnek fel, képességeik magas fokára jutnak el, képesek felelősséget vállalni és teljes önálló életet élni.
Nem egy trükkös varázsszerről van szó, nincs is azonnali eredménye. Felhasználásához alapvető szemléletbeli változásra van szükség, s el kell sajátítani az ítélkezéstől mentes odafigyelés és a saját érzések őszinte közlésének készségét.
Az egyik nyer, a másik veszít konfliktusmegoldás helyett a megegyezéses, vesztes nélküli módszer és a valódi érzések felismerése hozhat békét.
Győzelem és vereség
Ha két ember olyan kapcsolatban van, amely mindkettőjük számára fontos és ezt a kapcsolatot szeretnék fenntartani, fel kell ismerniük azt, hogy mindketten különálló emberként élnek, ki-ki a maga igényeivel, szemléletével és azzal a jogával, hogy megpróbálja kielégíteni a saját igényeit. Ezt a másik félnek el kell fogadnia. Megértően kell a társához viszonyulnia, s ha annak problémája van, abban kell segítenie, hogy rátaláljon a saját megoldására. Mindkét fél számára fontos, hogy őszintén elmondják érzéseiket, akkor is, ha egymás viselkedésével van gondjuk, és igyekeznek változtatni a magatartásukon, ha tudnak. Ha képtelenek változtatni, fontos, hogy egyikük se éljen vissza a hatalmával a maga győzelme és a másik veresége árán, hanem próbáljanak mindkettőjük számára elfogadható megoldást találni. Ha kölcsönös tisztelet és szeretet érzésével viszonyulnak egymáshoz, a kapcsolat egészséges maradhat.
Csakhogy lehet-e az élet feszült pillanataiban úgy viselkedni, úgy kommunikálni, hogy kifejezzük érzéseinket, de ugyanakkor ne bántsuk meg a másikat sem?
Ehhez pozitív önismereten alapuló életszemlélet, úgynevezett asszertivitás szükséges. Ha azonban önmagunkat vagy másokat nem tudjuk elfogadni, akkor nem leszünk képesek a helyzeteket sem a valós önérvényesítésnek megfelelően kezelni.
Társként, szülőként el lehet gondolkozni azon, hogy rendelkezünk-e az asszertív viselkedés jellemzőivel: önbizalom, reális önértékelés, felelősségvállalás, érdeklődés a másik érzései, gondolatai iránt, őszinteség, nyílt kérdésfelvetés, türelem a másik meghallgatására.
A leggyakoribb nevelési hibák
A fenti ideális kapcsolat a szülő–gyermek viszonyban is nehezen valósítható meg. A szülőként elkövetett leggyakoribb nevelési hibák: a túl védő magatartás, a következetlenség, a túlzott teljesítményelvűség. Ranschburg Jenő, a nemrégiben elhunyt neves pszichológus négy nevelési stílust különböztetett meg: a meleg-engedékeny, a meleg-korlátozó, a hideg-engedékeny és a hideg-korlátozó szülői magatartást. Az első jelző a gyermek testi-lelki mozgási szabadságára vonatkozik az engedékenység és a korlátozás két végpontja között. A második jelző a nevelő érzelmi viselkedését mutatja.
Szülői magatartások és következményeik
meleg-engedékeny szülői magatartás a gyermeket elfogadó és megértő viselkedés. Az ilyen szülő ritkán alkalmaz fizikai büntetést, annál többször dicséretet, a helyes cselekedetek pozitív megerősítését. Tetteit, ítéleteit megindokolja és általában gyakran beszélget a gyermekével, akinek közeledésére lehetőleg mindig pozitívan válaszol. Az ilyen légkörben felnövő gyermek tevékeny, becsvágyó, barátságos, érdeklődő, kreatív, cselekedeteivel tevékeny részese a világnak. Nem kételkedik abban, hogy szeretik, de a szülői szeretet nem korlátozza a cselekedeteit. Ezekre a gyerekekre az egészséges agresszivitás jellemző, megvédik magukat és álláspontjukat, ezért nehezebben kezelhetők. Ugyanakkor barátságosak, könnyen alakítanak ki kapcsolatot felnőttekkel és gyermekekkel, bíznak önmagukban, kiegyensúlyozottak, kedvesek. Az agresszió később bátorsággá válik.
meleg-korlátozó stílusban nevelt gyermek elé a szülő korlátokat állít, ami akadályozza cselekedeteiben, ezért időnként haragszik a szülőkre. A családon belüli agresszió (szülők, testvérek felé) tiltott, így a gyerek kénytelen magában tartani, befelé fordítani ellenséges érzéseit, ami szorongáshoz vezet. Az is előfordul, hogy a társak felé irányuló agressziót bátorságnak tartja a szülő, ezért indulatait társaival szemben vezeti le a gyermek, ami előbb-utóbb visszajut a szülőhöz, aki szigorúan megbünteti. Az ilyen légkörben nevelt gyermek gondolkodása szabálykövető, kevésbé kreatív, illedelmes, kicsit visszahúzódó, félszeg.
hideg-engedékeny stílusban nevelt gyermeket a szülő valamilyen oknál fogva nem tudja elfogadni, így annak közeledésére elutasítóan reagál (előfordul, hogy nem is tudatosan), s önmaga igazolására néha nyilvánosan bünteti gyermekét. Az elutasítás a gyermekben szorongást idéz elő, aki nem tudta elfogadni, követni a szülő viselkedését, később értékrendjét, s azt, ami a szülőtől ered, mivel alapvető szükséglete kielégítetlenül marad. A gyermek viselkedésében egyre több lesz az agresszivitás, aminek a szülő engedékenysége teret is enged.
hideg-korlátozó nevelői stílusban a szülő elutasító magatartása (ami a gyermek fizikai büntetésében, kapcsolatuk minimalizálásában nyilvánul meg) gyakran rejtett. A felszínen azt hangoztatja, hogy mennyi mindent megtesz a gyermekéért, miközben a gyermek érzelmi igényei kielégítetlenül maradnak, csak korlátokkal találkozik. Mindez érthetetlen számára, bűntudatot érez, mivel hálátlannak tartják, ugyanakkor a szülők által állított akadályok miatt agressziót is. Ez az agresszió a világ felé nem nyilvánulhat meg, ezért befele fordul és súlyos zavarokat, különféle testi, lelki bajokat okoz, amelyek az idő múlásával a személyiség torzulásához, az emberekkel szembeni bizalom hiányához vezetnek – hangzott el Kádár Annamária előadásában.

csütörtök, május 19

Húsvéti családi kirándulás


A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában mondja Gárdonyi. Én is így gondolom. Serdülőként alig vártam, hogy végre lekophassak a családi kirándulásokról és saját útjaimat járjam. Aztán most, mikor már nekem is saját családom van, egyre jobban értékelem a gyökereimet. Hiszen ezek adták szárnyaimat. Ezt a két dolgot adhatja egy szülő a gyerekének a biztos induláshoz. Csíkszentmihályi gondolata, hogy mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak, amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. Közös céljaink, közös terveink vannak. Köztük az, amiben a testvéremmel egyeztünk meg a tavaly, hogy a mi, külön kis kirándulásaink mellett egy közös nyaralást is betervezünk és megvalósítunk minden évben.
A tavaly kezdődött...elvittük szüleimet 35 éves házassági évfordulójukra egy közös, családi kirándulásra. Nem is a helyek voltak a lényegesek, pedig az is egy külön élményhalmaz volt: Milánó, Velence, Verona, a Ligur tenger, Pisa, Toscana vidékei utána meg Párizs, hanem az együttléttel kapcsolatos élmények, érzések. Hogy jó együtt lenni, nevetni, közös, régi emlékekről beszélgetni, enni, inni, járni, elfáradni, pihenni, bámulni, rácsodálkozni...Része vagyok ennek a rendszernek...Párizst látni szüleim egyik nagy álma volt, így ez is teljesült.
Idén Rómát, Milánót, Genovát, Firenzét és Bergamot jártuk be "családostul". Koccintottunk a viszontlátás örömére és arra is, hogy az idén a húsvétot és május elsejét is Olaszországban ünnepeljük.

Az első helyszín Milánó, ahol a Dóm csodás épülete mindannyiunkat rabul ejtett. Akárhányszor jövünk ide, a hatás ugyanaz marad. Mindig ez a kiindulási pont a milánói séták esetében.
Bergamo egy csodás kisváros. Itt landolnak a Wizzair gépek. Egy nap ide látogattunk el és felmásztunk a várba. 


A fagyizás soha nem maradhat ki séta után. Ez egyik közös tulajdonságunk, mindenki egyformán imádja: más-más ízekben. Ede a csoki és sárgadinnye kombináció fanatikus híve:) 


Minden nap egy más városba kirándultunk, bejártuk Firenzét, Genovát, Rómát: gyalogosan. Esténként fáradtan és elégedetten roggytunk be az ágyba. 
És ami a legfantasztikusabb, hogyan illeszkedtek bele a partnereink ebbe a rendszerbe. Ede anyukának szólítja édesanyámat...magától. Befogadták, elfogadták Edét és Timit is, feltételek nélkül. A feltételes elfogadás kikötéseket támaszt: ha bejöttél egy rendszerbe, alkalmazkodj. Szokd meg...Nálunk ez nem így volt. Észrevétlen idomultunk egymáshoz és mindannyian jól érezzük magunkat a "nagycsaládban". Családi kapcsolat ez, ami nemcsak formális. 36 éve házasok a szüleim. Mi meg lassan 11 éve. 
Anyukának nagyon tetszik a kirándulás, Atti meg remek idegenvezető. 


Mindig akad idő egy kis bolondozásra, az élő szobor mellet mi is pózolunk. 
Na meg otthon Attinál is folyamatosan:) 

Az "ősök" elégedettek:) 

A parkok nagy kedvenceink. 
Timi gondolt egyet és felöltözött teljes harci díszbe, magára aggatva az ékszerkollekcióm (egy részét:)

Lakatolunk:) 
Puszi!
A sógorok jól megvannak.Mi is az hogy családi kapocs
az ember holmi selyemszalaggal
meghosszabbitja a köldök-
zsinórját...(Kassák Lajos) Anyukával lányos napot is tartottunk, ketten kóboroltunk Milánóban, illetve pózoltunk, ahol lehet kettesben. A Dómba gyalog mentünk fel a lépcsőkön, ahol Milánó látképe tárult elénk.


Mindenki elégedett volt a végén, élményekkel, eseményekkel, látnivalókkal új erőforrásokkal feltöltve érkeztünk haza. Na meg azzal a meggyőződéssel, hogy a mi családunkban a legjobb.Ahogy Janikovszky Éva mondja: De jó nekem:) De jó nekünk!


További képek itt:

Firenze: 


Genova:

Róma:


Bergamo:

Milánó: