hétfő, január 31

Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János levele a szülőkhöz

Magyarul vagy románul?

Milyen nyelven tanuljon a gyermek?
Kedves Szülő! Mielõtt döntene ebben a kérdésben, amely egy életre meghatározó lehet gyermeke számára, kérem, olvassa el, és gondolja végig alaposan, mi nekem erről a véleményem szülőként, tanárként, a hazai nyelvi helyzettel foglalkozó kutatóként.
A magyar nyelv még Romániában sem kevésbé értékes, mint a román: a román a románok anyanyelve, a magyar a magyaroké. Akinek magyar az anyanyelve, annak az még értékesebb, fontosabb is minden más nyelvnél. Fontos és értékes, mert elődeink évszázadok alatt kiművelték, mindenre alkalmassá tették, amire az embernek szüksége lehet, amikor beszél, olvas vagy ír.
A román hivatalos nyelve az országnak, a magyar az ország legnagyobb kisebbségének nyelve, a mi nyelvünk. A Székelyföldön a legtöbben ezt a nyelvet beszélik, Erdélyben a lakosság 20%-a, azaz minden 5. ember. Mellettünk itt van Magyarország és itt vannak a többi Kárpát-medencei magyarok. A Kárpát-medencében éppen mi, a magyar anyanyelvűek vagyunk a legtöbben. Az pedig, hogy többen leszünk-e a jövõben vagy kevesebben, az is éppen szülői döntéseken múlik.
Országunkban a magyar nyelv használatának széleskörű, törvények által biztosított lehetőségei vannak éppen az oktatásban, az egyházak életében, a tudományos életben, a közigazgatásban, a közéletben. Fontos tudnia, hogy a magyar nyelvű oktatást, a magyar iskolákat a magyar állam és az erdélyi civil szervezetek is jelentősen támogatják ösztöndíjakkal, tanulmányi kirándulásokkal, anyanyelvi versenyekkel és táborokkal. A szorgalmas, tehetséges gyermekeket különösen. 
Ha gyermeke a magyar nyelvet tanulta meg elsőként beszélni, akkor írni-olvasni is könnyebben megtanul ezen a nyelven. Az olvasással pedig megismeri ősei történelmét, a magyar irodalmat, mindannyiunk közös kincsét: a magyar kultúrát, szülei vallását. Az anyanyelv tanulása nem ér véget az elemi vagy általános iskolában, a középiskolai és egyetemi tanulmányok során válik magabiztossá, kellően gazdaggá.
Ha gyermeke ezen a nyelven tanul, gyorsabban, pontosabban szerzi meg ismereteit, és amit megtanul, az emlékezetében is inkább megmarad. 
Igaz: itt a mi szülőföldünkön fontos a román nyelv megtanulása és ismerete is. Két nyelv még több lehetőséget biztosít újabb ismeretek megszerzésére, szakmák megtanulására. Arra is, hogy eligazodhassunk a mindennapi életben: a hivatalokban, az üzletekben, utazás közben. Hogy beszélni tudjunk szomszédainkkal vagy azokkal, akikkel találkozunk, megismerkedünk.
De ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon románul, nem szükséges román tagozatra, román iskolába járnia. Azt saját szorgalmából és a magyar iskolában is megtanulhatja, és mindenütt gyakorolhatja. És a román nyelvet is nagyon jól meg kell tanulni: sokféle változatában: ahogy az utcán beszélik, ahogy a könyvekben írják, ahogy a televízió közvetíti műsorait. Csak ez a mélyebb és változataiban kiterjedtebb nyelvismeret válik igazán hasznossá, értékessé az életben.
A két nyelv ismeretének, a kétnyelvűségnek akkor van igazi haszna, ha mindkét nyelvben magas szintű, és ha annak az alapja az anyanyelv: ahogy otthon beszélik, és ahogy közös változatában a legtöbb magyar ember írja és beszéli. Ez az ismeret, ennek mindennapos használata tarthat csak meg bennünket műveltségünkben, magyarságunkban. Ennek alapján, ehhez hozzáadva kell megtanulni, és használni a román nyelvet. És lehetőség szerint más nyelveket is.
Ha Önöknek, a két szülőnek különbözõ az anyanyelve, akkor a gyermek bizonyára párhuzamosan mindkét nyelven megtanult beszélni. Ilyen esetben az a jó, ha a gyermek a továbbiakban is megmarad mindkét nyelvben. Ezt úgy lehet elérni, ha az egyik oktatási ciklust az egyik, a másikat a másik nyelven végzi. Még ilyenkor is jobb a magyarral kezdeni, az alsó tagozatra (IV. osztály) magyar osztályba íratni a gyermeket, hiszen ott a román órákon románul is megtanul írni-olvasni, és később nem okoz számára nagy nehézséget, hogy románra váltson. Ha viszont ezt kihagyja, már nem tud visszatérni a magyar nyelvű íráshoz, olvasáshoz.
Sok minden nem igaz abból, amit mások tanácsolnak, még ha jó szándékkal teszik is.
Nem igaz az, hogy aki románul tanul, jobban boldogul az iskolában és később az életben. Ellenkezőleg: tudományosan is igazolták, hogy a második nyelven nehezebb az előrehaladás az iskolában. A magyar nyelven való tanulásnak pedig javultak a lehetőségei, lényegesen megnőttek az esélyei: folyamatosan bővül a szakoktatás és a magyar egyetemi hálózat. Abból pedig senkinek nincs hátránya, ha tanulmányait végig anyanyelvén folytatja. 
Nem igaz, hogy a magyar nyelv jelenti a terhet, egy tantárggyal többet az iskolában, megnövelve a heti órák számát, a vizsgák számát. Gyermekeink számára ez az a tantárgy, amellyel megalapozzák anyanyelvi műveltségüket, minden egyéb iskolai tanulásnak az alapja. A magyarok számára a román nyelv és irodalom jelenti a többletet, ezt azonban jó lehetőségnek kell tekinteni, és vállalnia kell minden Romániában élő magyar gyermeknek, éppen azért, hogy több lehessen, hogy semmi ne jelentsen számára akadályt.
Igaz viszont, hogy aki már kisgyermek korában román iskolába kerül, az sohasem tanul meg rendesen magyarul: nem fog tudni írni, kín lesz számára az olvasás.
Igaz viszont, hogy nehezebben boldogul majd más iskolai tantárgyakkal is.
Igaz viszont, hogy az eredeti magyar nyelvtudása is megkophat az idő múlásával, lassan azt is elfelejti, amit kisgyermekként megtanult.
Igaz viszont, hogy ebben a 2. nyelvben kevésbé lesz magabiztos, egyéniségében is bizonytalanná válhat.
Igaz viszont, hogy a jobban ismert és beszélt 2. nyelv eltávolíthatja magyar rokonaitól, ismerőseitől, átvezetheti a másik nyelvet beszélők társaságába.
És igaz az is, hogy az új nyelv és az új kapcsolatok meggyengíthetik magyar tudatát: teljesen felcserélheti nyelvét, feladhatja magyarságát.
Mi tehát a nyeresége annak, ha gyermeke magyar nyelven tanul?
Teljes értékű ember lehet, megmarad a magyar nyelvben és a mi kultúránkban, magyarságában. Tökéletesen megtanulhat románul és más idegen nyelveken is. Szakmákat tanulhat, egyetemen tanulhat. 
A magyar nyelvet szeretni lehet. A magyar nyelvet szeretni kell!
Mi történik, ha a román nyelvű tanulást választja?
Akkor is teljes értékű ember lehet, de számolni kell azzal, hogy eltávolodik a magyar nyelvtől, ő vagy gyermekei már könnyebben cserélik fel magyar nyelvüket, vallásukat, nemzetiségüket a többségire, a románra.
Vigyázzon gyermekére! Most helyette dönt: döntsön okosan, döntsön felelősen!

Kolozsvár, 2011. január 22.
Péntek János

szombat, január 29

Fodor Ákos: ArcképcsarnokVan egy arc,
amit csak önmagunkat elképzelve látunk
– lehet, hogy ez az igazi.

És van annyi arcunk,
ahányan csak ránknéznek (és: ahányszor!) és még az is lehet,
hogy ezekben akad néhány közös vonás
– lehet. Akkor ez a valóság.

Van egy,
amit tükörbe nézve látunk: villám-
gyorsan alakuló, képlékeny látvány:
múzsája a Szomszéd Ízlése s az azt szolgáló, vagy azt ellenző szándék
– efölött hunyj szemet; ne kerüld, de ne hidd el.

És van,
van arc, amit csak az lát, aki szeret,
akit szeretünk. Ez a legszebb,
a legmulandóbb. A legérvényesebb.

vasárnap, január 23

BarakaBaraka egy ősi, szufi szó, jelentése lélegzet, lehelet, áldás, életesszencia, létértelem, lélek, melyből az evolúciós folyamat elindul. A baraka az iszlám egy áramlatából, a szufizmusból vált ismertté. A szufik utazó dervisek voltak, akik nem térítettek, hanem monoton, hipnotikus hatású tánccal  energiát közvetítettek a föld és az isten között.
A filmet Ron Fricke, a Koyaanisqati  film operatőre rendezte és célja világunk sokféle arculatának bemutatása. A Koyanisqatzi - Kizökkent világ című film  is hasonlóan csak a képek és a zene használatával hívta fel a figyelmet a civilizáció árnyoldalaira és az önpusztítás veszélyére. A gyorsított, lassított jelenetek, képsorok, a narráció hiánya teszi felejthetetlenné a 96 percet, a másfél órányi utazást a Föld körül.
A film 6 kontinens 24 ország 69 színhelyén vezet át bennünket, ellentétes tér és idősíkokon, gyönyörködtetve, borzongatva.  Japántól Kenyáig, Tanzánián át Kaliforniáig - a Föld lehető legkülönfélébb helyein találjuk magunkat, megismerve eltérő emberi kultúrákat, vallásokat.  A zene (Dead Can Dance, Lisa Gerrard, Philip Glass művei) kiválóan kíséri a  lélegzetelállító képeket. A filmből néhány fotó megtekinthető itt: http://www.spiritofbaraka.com/baraka

Ez a jelenet nagyon tetszett nekünk. Ágnes, Koppány és Ágota is nagyon díjazta a Bali táncot:)
szerda, január 12

Személyiségfejlesztés az iskolában

Ingyenes, akkreditált továbbképzés
marosvásárhelyi és környékbeli pedagógusok számára

Témakör: Személyiségfejlesztés az iskolában
Helyszín: Studium – TLSZK előadóterem (Trébely utca 85, Marosvásárhely)
Képzési napok:
 • Február 12, szombat
 • Február 19, szombat
 • Február 26, szombat
 • Március 5, szombat
 • Március 12, szombat
 • Március 13, vasárnap

A foglalkozások 9 órakor kezdődnek, és – ebédszünettel - alkalmanként 6-9 órát tartanak. A résztvevők kérése esetén a képzések napjai módosíthatók.
A résztvevők étkezési költségeit fedezzük.

A továbbképzésre elsősorban tanítókat, valamint humán tantárgyakat oktató pedagógusokat várunk.

A képzés ingyenes.
A résztvevők 14 kreditpontról kapnak államilag elismert igazolást. 

Jelentkezés (és további információk) a következő címen:
 • e-mailen: annacska@gmail.com  (Kádár Annamária)
 • telefonon: 0741 196 341
 (elegendő csak e-mailen vagy csak telefonon jelentkezni).
 Jelentkezéskor kérjük megadni a következő információkat:
 • Név
 • Tanítási szakterület
 • Oktatási intézmény neve, helység, megye
 • Tanítási régiség (év)
 • Elérhetőségek: telefon (mobil és vezetékes is), e-mail cím
 • Amennyiben jelenleg tanulmányokat is folytat: intézmény neve, szak

Jelentkezési határidő: január 29. Minden jelentkezőnek február 4-ig visszajelzést adunk.

péntek, január 7

Támogatóm: Leon Andi:)

Ezt a blogot Leon Andi barátnőm támogatja, aki megnövelte a tárhelyemet a bankkártyája segítségével, hogy feltölthessem az újabb képeket, eseményeket.
Ezúton is köszönöm:)
De hát össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint a hegymászók vagy a szeretők, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, s tesz-vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem igazában nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi mindezt. Tejsav vagy gyanta, valami kitermelődött izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból; valami kenyérízű, ami nélkül most már nehéz volna meglenni.
Ottlik Géza

csütörtök, január 6

Humor és stressz

két olyan témával várunk az idei első adásban benneteket, amiről nagyon nagyon sokat lehet trillázni. A humort arról az oldaláról járjuk körül, hogy mikor eszköz és mikor fegyver. mert biztosan van olyan, hogy néha a csontvelődig hatol a mások iróniája, de olyan is biztosan volt, hogy kínos helyzetben megmentett egy jól irányzott humorbomba.
és a minap olvastam egy cikket, amiben egy amerikai egyetem kutatásait közölték. a kutatók azt vizsgálták, hogy melyek azok a szülői képességek amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy jó szülők legyünk, vagyis boldog gyerekeket nevelhessünk. a kutatás során létrehoztak egy tizes listát, ami igen figyelemreméltó. az első és legfontosabb természetesen a szeretet és az odafigyelés, hogy minél többször és jobban kimutassuk szeretetünket a gyerek felé. a második helyen pedig meglepő módon egy olyan képesség állt, aminek sok köze nincs a gyerekhez, a gyereknevelési könyvekben ritkán találkoznia  fogalommal. ez nem más mint a jó stresszkezelés. eddig azt hittem ezt a képességet a munkahelyen kamatoztatja leginkább az ember. így hát ennek kapcsán a jó stresszkezelésről beszélgetünk, és trillázunk kicsit arról is, hogy miért lehet a gyereknek jó az, ha én jól tudom kezelni a stresszt.
véleményt, gondolatokat, esetleg témajavaslatokat várunk akár itt hozzászólásként, akár a facebookon.

szerda, január 5

Minőségi idő


Szeress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt,

Mint Nap havat, amit magába olvaszt.
József Attila

Újévi fogadalmunk: több minőségi idő Együtt.
Ez a teljesen az egymásra figyelésre szánt, a külvilágot teljesen kizáró idő. Lényege az EGYÜTTlét. Az egy légtérben, de különböző dolgokkal eltöltött idő NEM ilyen. Ide tartozik a közös tevékenység, a meghitt beszélgetés (ami nem probléma elemzés és megoldás találás) valamint az érzelmek KÖLCSÖNÖS kifejezése.

vasárnap, január 2

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén


Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!