kedd, november 30

Párbeszéd a nevelésről:Mikor és hogyan beszéljünk a környezetünkben levő fiatalokkal a szexuális életről? Hogyan közelítsük meg ezt a témát szülőként, pedagógusként?

http://e-nepujsag.ro/hir.php?m=49245


November 10-én a Kulcs Egyesület és a Maros Megyei Könyvtár szervezésében újabb kerekasztal-beszélgetésre került sor szociálpedagógusok, pedagógusok, szülők részvételével. A Párbeszéd a nevelésről sorozat negyedik alkalmával a gyerekek, fiatalok szexuális nevelésére kerestünk közösen megoldásokat. A témát dr. Kádár Annamária pszichológus, Lazsádi Csilla óvónő és szociálpedagógus, Szatmári Júlia és Veress Tímea-Dalma szociálpedagógusok vezették fel, valamennyien abból a tapasztalatból kiindulva, amit a fiatalokkal való prevenciós munka során szereztek. 
A probléma igen aktuális egy olyan társadalomban, ahol a szexualitásról terjedő felületes információk és benyomások mindenfelől elárasztják a fiatalokat, de a szakszerű hozzáállás még mindig alig élvez támogatást. A meghívottak hivatásuknak tekintették ennek a problémának a felkarolását. 
Dr. Kádár Annamária évekkel ezelőtt iskolapszichológusként dolgozta fel a témát a tizenévesek körében, amikor még újdonság volt a szexualitás iskolában történő preventív megközelítése. A diákok nagy érdeklődése mellett némely szülő, tanár megtorpanással fogadta; kiderült, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is kényelmetlen a szexualitásról beszélni és főleg ennek intézményesített keretet szabni – mintha letagadnánk a létezését, a boldogsághoz, egyáltalán a boldoguláshoz hozzájáruló szerepét. 
Amint az Szatmári Júlia és Veress Tímea-Dalma közös munkájából kiderült: nem elég a gyerekeknek információkat átadni, magatartást kell formálni, döntésre és felelősségre kell szólítani őket. A 10 alkalmas csoportozás, amit tinédzserek számára tartottak, nemcsak felvilágosítással szolgált, hanem az interaktív csoportfoglalkozások során a személyiségformálásra is nagy hangsúly került. 
Hasonló célt szolgált az a Gyergyóalfaluban megtartott nyári tábor, amit a Gyergyói Nőkért Egyesület szervezett Hargita Megye Tanácsának a támogatásával, több intézmény partnerségében: a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete, a Caritas, a Gyergyószárhegyi Kulturális Központ, a gyergyóalfalui önkormányzat és a Sövér Elek Iskolaközpont közreműködésével. 16-18 éves, szórványban élő, Beszterce környéki valamint tömbmagyarságban élő Gyergyó vidéki fiatalok egy olyan hetes programban vehettek részt, amelyben pszichológusok, orvosok, szociális munkások, lelkészek, festőművészek, andragógusok egyaránt hozzájárultak előadásaikkal a résztvevők szexuális ismeretének bővítéséhez. A délutáni csoportfoglalkozásokon Lazsádi Csilla és kollegája, Sipos Sándor vezetésével sor került a tartalmi feldolgozásokra, a játékos és személyes megközelítésekre. Az intézmények és a szakemberek összefogása példaértékű és ennél fogva felhívó, biztató jellegű, mert a helyi szülőbizottság elnökének a kezdeményezésére történt – egyszerű szülői felismerésből. 
A három különböző típusú megelőzési program egyaránt felhívja a figyelmet a szexualitás problematikájának összetettségére. Ezeken az alkalmakon nemcsak a testi fejlődésről és a védekezés fontosságáról esik szó, hanem mindezeknek a lelki, szellemi hátteréről: a nemi szerepekről, a férfiasság/nőiesség kérdéséről, a konfliktusmegoldások módjáról, a média torzító hatásairól, a döntés felelősségéről szerezhetnek a fiatalok tudomást vezetőiktől, egymástól. Itt gyakorolhatja például a fiú, hogy hogyan mondjon bókot egy lánynak úgy, hogy a szemébe nézzen, itt tudhatja meg a lány, hogy a fiúknak sugárzó lány kell, nem feltétlenül szép. 
A rövid beszámolók kapcsán a kerekasztal egy igazi kétoldalú párbeszéddé alakult – kérdések és javaslatok pedagógusjelöltek, anyák, nagymamák részéről egyaránt érkeztek. 
Meglepően sok a kérdés a kisgyerekek, óvodások-kisiskolások szexuális nevelésével kapcsolatban, ami felhívja a figyelmünket, hogy a nemi nevelés nem kezdődhet elég korán és már az óvodákban helye van. 
A szexuális nevelés témája kimeríthetetlen és szükségszerű, mint kiderült az alig lezárható párbeszédből, melyet a közönség mégis három erős javaslattal hagyott nyitva: 
 •Fogjunk össze és szervezzük meg a gyerekeinknek ezeket a képzéseket! 
 •Vigyük be az óvodákba, iskolákba! 
 •Legyen a felnőtteknek: szülőknek, pedagógusoknak képzés, hogy segíteni tudjunk a gyerekeinknek! 

Lazsádi Csilla óvónő, szociálpedagógus és Veress Tímea-Dalma szociálpedagógus

Nincsenek megjegyzések: