hétfő, március 22

Pszichológiai immunkompetencia vizsgálat

Idézik a vizsgálatunkat:)

Ismeretes még egy kutatócsoport által végzett kutatás, amely a pszichológiai immunkompetencia, az optimális élmény és a magatartás kapcsolatát tárja fel az iskolában. (Albert-Lőrincz, Kádár, Lukács-Márton, Kovács, Adorjáni és Györfi, 2008).
Albert-Lőrincz Márton és Kádár Annamária kutatócsoportja – kutatásuk problémafelvetésében – arra hívja fel a figyelmet, hogy a fiatalok önmagukra találása egyre nehezebb. Gyakran rossz a közérzetük, szorongóak, labilisak, esetleg agresszívek. Hiányzik belőlük a kitartás, nem ismerik belső erőforrásaikat, és így nem tudják hasznosítani azokat. Rosszul tűrik a válságos helyzeteket. Megállapítják, hogy a flow kutatások bizonyítéka szerint minél gyakoribb a tökéletes élmény elérése, a siker, a megelégedettség érzése, annál inkább kibonthatók a tanulók képességei, azaz javul az énhatékonyság. Szerintük, ehhez az szükséges, hogy elérhető, világos célokat tűzzenek maguk elé a fiatalok, ismerjék saját képességeiket, találják meg a feladatok elvégzéséhez szükséges energiák forrásait, és rendelkeznek erős kontrollképességgel, valamint mindezek álljanak összhangban egymással. Azonban azt is kijelentik, hogy ezek elérésére nevelni kell.

Nincsenek megjegyzések: