csütörtök, október 29

Az iskolás gyermek és a változó színterek

A KAB Oktatási-nevelési és Pszichológiai szakbizottságának konferenciája

Marosvásárhely, 2009. október 30., péntek.
Helyszín: EMTE Sapientia, Marosvásárhely


Program

15,00 -15, 15
Fodor László: Gyermeki jogokra való történeti visszatekintés

15,15- 15,30
B. Miklósi Kinga: Az egynyelvű és magyar-román kétnyelvű óvodás, illetve kisiskolás gyermekek beszédértésének és beszédprodukciójának összehasonlító vizsgálata

15,30-15,45
Lengyel Zsolt: Szóasszociációs vizsgálatok anyanyelvi tanulságai

15,45-16,10

Kávészünet

16,10-16,25
Pletl Rita: A fogalmazási képesség színvonalának vizsgálata a szövegalkotás műveleti aspektusából

16,25-16,40
Kádár Annamária: Gondolkodás-lélektani sajátosságok a negyedikes diákok szabadon írt meséi alapján

16,40-16,55
Horváth Zsófia: Milyen vagyok? Serdülő diákok személyiségjegyeinek vizsgálata önjellemzéseik alapján

16,55-17,10
Szentes Erzsébet: Életpálya-elképzelések és karrierhez rendelt értékek érettségizők esszéiben

17,10-17,30

Kávészünet

17,30

Könyvbemutató: Az anyanyelvoktatás metamorfózisa - tartja Murvai Olga


Nincsenek megjegyzések: