vasárnap, december 12

Anyanyelvoktatás mozaikjai

Megjelent az Anyanyelvoktatás metamorfózisai kötet második része, az Anyanyelvoktatás mozaikjai címmel, Pletl Rita szerkesztésében. Szerzők: Szentes Erzsébet, Horváth Zsófia, Tőkés Gyöngyvér, Kádár Annamária.

 
Az első kötet tanulmányai a 2005-2006-os tanévben lebonyolított országos hatókörű eredménymérés anyagának a különböző szempontú feldolgozásaiból keletkeztek. Egy folyamatvizsgálat helyzetképei, amelyek a romániai magyar iskolahálózatban tanuló diákok írásos.

Részletek itt:

 
A második kötet tanulmányait nemcsak a közös tárgy: az anyanyelvi írásbeliség fűzi össze, hanem az előzmények is. A munkánk során szaporodtak a válaszra váró kérdések. Az eredmények miért maradnak jóval az elvárható szint alatt? A pozitív irányú változások mellett miért indulnak el negatív irányúak is? A kibontakozó változások miért nem tudnak fejlődéssé alakulni? A társadalmi és kulturális környezet milyen tényezői befolyásolják a fogalmazási teljesítményt? Ez a hatás milyen mértékben érvényesül? Az iskolában szerzett tudás alkalmazhatósága miért gyenge?

A tanulmányok szerzői a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán működő kutatócsoport tagjai, de a kutatásba bekapcsolódtak a Pedagógia, illetve a Kommunikáció és Közkapcsolatok szakon tanuló hallgatók is (ők alkották a javítócsoportok tagjait), de a kutatásban résztvevők köre tágabb: az adatgyűjtés a kisorsolt iskolák tanítóinak, magyartanárainak segítségével, a fogalmazásokat megíró diákok közreműködésével valósult meg.

Nincsenek megjegyzések: