péntek, július 2

Megjelent a könyvünk:)

Megjelent Bakk-Miklósi Kingával közösen írt könyvünk: A kétnyelvűvé váló óvodások és kisiskolások anyanyelvi képességei címmel.

Az óvodai és elemi iskolai oktatás hozzájárulása a gyermekek alapkészségeinek és képességeinek fejlődéséhez hatással van nem csak az iskolai pályafutásukra, hanem a későbbi munkaerőpiaci esélyeikre is. A beszédértés, a beszédprodukció, a szövegértés és a szövegalkotás képessége, tágabb értelemben a kommunikációs képességek befolyásolják a társadalmi érvényesülés mellett az egyén elégedettségét, sikerességet, önbecsülését. Elképzeléseink szerint az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák megalapozása révén lehetséges.

E jegyzetet az elméleti tanulmányozáson túlmenően azon szakemberek, óvónők, tanítók és tanárok figyelmébe ajánljuk, akiket foglalkoztat a beszéd fejlesztésére vonatkozó módszertani útmutatók kidolgozása, a kétnyelvű oktatás megújítása, jobbítása, vonzóbbá tétele.

Kapható az Ábel Kiadónál, további részletek itt: http://www.abelkiado.ro/main_page_konyv.php?id=232

Nincsenek megjegyzések: