vasárnap, július 18

Az óvodás- és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani megközelítésben
Megjelent Az óvodás- és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani megközelítésben című egyetemi jegyzet (Szerzők: Kádár Annamária és Bodoni Ágnes)
Rendelhető itt: 

A XXI. századi nevelés humánus, gyermekközpontú voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az iskolákban és az óvodákban ismét központi szerepet foglal el a játék. A mai pedagógus tisztában van a játék kognitív és érzelmi intelligenciát fejlesztő hatásával, tudatában van annak, hogy a játék pszichológiájára, játékos pedagógiai módszerekre, gyakorlatokra támaszkodva saját munkáját teszi eredményesebbé, gazdagabbá.

Hisszük azt, hogy a játék nemesít, hogy pedagógiai hatásán túl mind a személyiség, mind a csoportközösség formálására, alakulására is pozitív hatással van. A játékban éppen úgy, mint a munkában, tiszteletben kell tartanunk egymás véleményét, egymás képességeinek, készségeinek szintjét. A jó játék megtanít egymással kommunikálni, egymásra odafigyelni, örömöt nyújtani.

Jegyzetünkben a játék, a játékfejlődés több aspektusát is megvilágítjuk, elméleti tudásalapot szolgáltatva a diákoknak, pedagógusoknak, más érdeklődőknek. Igyekeztük a klasszikus elméleteket a friss irodalommal együtt tárgyalni és rávilágítani a lényeges, időtálló tényezőkre.


Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ

I. A JÁTÉK ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE
I.1. A játék fogalma, értelmezése
I.2. A játék a különböző elméleti megközelítések tükrében
I.3. A játék sajátosságai
I.4. A játék Piaget elméletében
I.5. A játék eredete Winnicott értelmezésében

II. A JÁTÉK FEJLŐDÉSE
I.1. A játék születése
II.2. Az explorációs játék
II.3. Az utánzás
II.4. Játékeszközök, játékszerek az első 24 hónapban
II.5. A szimbolikus játék
II.6. Szerepjátékok
II.7. Szabályjáték. Építő-szerelő játékok. Problémamegoldó játékok
II.8. Társas viszonyok. Játék a társakkal
II.9. Csoportosulási formák az óvodás gyermekek játékában. Az aktometriai módszer
II.10. Játék a homogén és a heterogén életkorú csoportokban

III. NÉPI JÁTÉKOK
III.1. A népi játékok szerepe a gyermeki fejlődésben
III.2. A népi játékok osztályozása
III.3. Népi játékok tanítása óvodában, iskolában
III.4. Népi játékok az óvodai nevelésben
III.5. Népi játékok az iskolai nevelésben

IV. A JÁTÉK A REFORMPEDAGÓGIÁBAN
IV.1. Az alternatív pedagógiai módszerek megjelenése és alapelvei
IV.2. Játék a Waldorf-óvodában, -iskolában
IV.3. Játék a Montessori-óvodában, -iskolában
IV.4. Játék a Freinet-óvodában, -iskolában

V. A JÁTÉK SZERVEZÉSE AZ ÓVODÁBAN. JÁTÉK ÉS PEDAGÓGUS
V.1. A játék hatása az óvodás gyermek fejlődésére
V.2. A pedagógus és az óvodai játék
V.3. Az óvodás játék szervezése. Játékszerek. Játékeszközök

VI. JÁTÉK ÉS TANULÁS. JÁTÉK AZ ISKOLÁBAN
VI.1. Játék és tanulás
VI.2. Játék az iskolában
VI.3. Fejlesztő játékok az iskolában

VII. JÁTÉKTERÁPIA
VII.1. A játékterápiáról
VII.2. Világjáték
VII.3. Bábjáték
VII.4. Drámapedagógia

Nincsenek megjegyzések: