szerda, február 26

Hogyan valósulhat meg az EQ fejlesztése gyermekkorban?
Ahhoz, hogy lelkileg egészséges felnőttek legyünk, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy konfliktusokat kezeljünk, együttműködjünk, önmagunkat érvényesíteni tudjuk és hogy jó döntéseket hozzunk, a tárgyi tudásunk mellett kétségtelenül szükségünk van az "érzelmi ügyességre", pallérozottságra is, saját és mások érzelmeinek felismerésére, ezek kezelésére és hatékony szabályozására. Az érzelem és értelem vitában sokáig egyik vagy másik tényező elsődlegességét hirdették, nem gondoltak arra, hogy a kettő esetleg összeegyeztethető is lehet. Az érzelmi intelligencia pontosan azt ígéri meg nekünk, hogy az emberi problémák közül legalább az értelem-érzelem konfliktusát meg tudjuk oldani. Ugyanakkor azt határozottan állíthatjuk, hogy napjainkban is  jóval kevesebb hangsúlyt fektetnek akár a családban, akár a jelenlegi iskolarendszerben az érzelmi tudatosság fejlesztésére, mint a kognitív képességekre.

A mese pszichológiája mellett az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei áll az érdeklődésem középpontjában. Amikor iskolapszichológusként gyerekekkel és tréningek keretében felnőttekkel ennek fejlesztésén dolgoztam, egyre tisztábban körvonalazódott az számomra, hogy az érzelmi biztonság megalapozása gyermekkorban történik és bár nem lehetetlen, de nagyon hosszú folyamat eredménye ezeknek a korai negatív mintáknak az átírása.

Az érzelmek kifejezésének, megértésének és szabályozásának képessége egyrészt velünk született, másrészt pedig tanult összetevőkből áll. A gyermekek érzelmi képességeinek megalapozásában a család játssza a legfontosabb szerepet, itt alakulnak ki az EQ csírái, az óvoda és iskola csak a meglévő alapokra építhet. A legjobb és legfontosabb életbiztosítás, amit valaha köthet nekünk egy szülő az, hogy általa megtapasztalhatjuk az érzelmi melegséget adó kapcsolatot, a biztonságos kötődést. Ez az érzelmi intelligenciánk kibontakozásának a táptalaja. A csecsemő kiszolgáltatott lény, akinek a gondozás mellet az anyához vagy egy biztonságos, állandó személyhez való érzelmi kötődésre is szüksége van. 

Miként fejleszthető az érzelmi intelligencia, hogyan járul hozzá ehhez a Waldorf pedagógia erről lesz szó az előadásomban.

Nincsenek megjegyzések: