csütörtök, július 18

Pedagógusképzés az élmények jegyében | www.e-nepujsag.ro

Pedagógusképzés az élmények jegyében | www.e-nepujsag.ro


Jövendő és gyakorló pedagógusok előtt tárul ki hamarosan a Babeş-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kapuja. Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon meghirdetett felvételire ezekben a napokban lehet beiratkozni, az írásbeli vizsgára jövő hétfőn kerül sor. Ennek apropóján beszélgettünk dr. Kádár Annamáriával, a tanintézet igazgatójával.


– Mit kínál, miben egyedi a marosvásárhelyi szakon nyújtott képzés?
– A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének marosvásárhelyi kirendeltségén a szakmai fejlődés mellett a személyiségfejlődésre, az élményeken, játékon keresztül történő tanulásra helyezzük a hangsúlyt. Nemcsak elméleti tantárgyakat oktatunk, diákjainknak lehetőségük van „élesben” is kipróbálni a tanítási szituációk mellett az olyan területeken való fejlődést is, mint az asszertivitás, a személyes érdekképviselet, a szociális felelősségvállalás, a csoportvezetés. Nagyon közvetlen a tanár-diák kapcsolat, mi kölcsönösen tanulunk egymástól. A mérce magas, nem csak egy diplomát szeretnénk a diákjaink kezébe adni, hanem versenyképes tudást is biztosítunk, amelynek birtokában bárhol megállják a helyüket. Igyekszünk egy erőteljes önismereti, személyiségfejlesztő jelleget adni a képzésünknek, mivel hisszük, hogy egy jó pedagógus elsősorban saját személyiségével nevel. A reformpedagógiákkal való megismerkedés, ezek módszereinek, tapasztalatainak elsajátítása is fontos tényező.
– Indulása óta hogyan változott, nőtt vagy csökkent az érdeklődés a képzés iránt?
– Az érdeklődés folyamatosan nőtt, elsősorban az újonnan érettségizettek körében, éppen ezért egy fiatal, aktív, életteli társaság szokott itt összekovácsolódni. Bár képzésünket leginkább friss végzősök választják, most már a nappali alapképzésünkön is vannak olyan gyakorló pedagógusok, akik tudatosították azt, hogy az egyetem nem a líceumi ismereteknek az átismétlése, rendszerezése, hanem egy szemléletformálást, nézőpontváltást, csoportban való fejlődést biztosít. Büszke vagyok arra, hogy egyetemünk elsősorban olyan hallgatókat vonz, akik belsőleg motiváltak arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek.
– Milyenek a visszajelzések?
– Akik elvégezték a képzést, úgy vélekedtek, hogy jó volt a lazaság, a felszabadult játék, a remek hangulat, de az is hasznukra vált, hogy közben következetesek és szigorúak maradtunk a gyakorlati és elméleti tudás elsajátítása terén. A mércét elsősorban az ő jövőbeli elhelyezkedésük érdekében állítottuk ilyen magasra. Büszkék vagyunk arra, hogy egyetemünk a hazai egyetemek listáján az élvonalban szerepel, a legjobb (A) minősítést szerezte meg. Egykori hallgatóink közül egyesek visszajárnak hozzánk, munkájuk révén összedolgoznak velünk.
– Milyen irányban fejlesztenétek tovább a szak kínálatát?
– Szeretnénk mesteri képzést is indítani, a hallgatóink visszajelzése szerint erre van a legnagyobb igény. Idén Kolozsváron meg is szervezik ezen a szakon a mesterit.
– Miben válik egy gyakorló pedagógus hasznára, milyen lehetőségeket tár fel számára ez a képzés?
– Eddig mindig nagyon jól szerepeltek a diákjaink a versenyvizsgákon, a kevés meghirdetett helyből a legtöbbet ők viszik el. Külön büszkeségünk, hogy végzőseink országos szinten is learatják a babérokat. Egy volt diákunk szaktanfelügyelőként a minisztériumban dolgozik, egy másik a brassói Jules Verne magániskolában, szeptembertől pedig egyik hallgatónk a kolozsvári Waldorf-, egy másik a szintén kolozsvári Montessori-óvodában fog dolgozni. Emellett személyes szinten is sokat nyújtunk. Nem igazán ismerek más olyan szakot, ahol ekkora lenne a hangsúly a személyiség, az érzelmi intelligencia fejlesztésén.


Nincsenek megjegyzések: