péntek, március 30

Megjelent a könyvem: Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei óvodás- és kisiskoláskorban



Az érzelmi intelligencia egyik legfontosabb eleme az empátia. Ez a pedagógus munkaeszköze is, amely lehetővé teszi az érzelmi befolyásolást, a diák mimikájának, hanglejtésének értelmezését, a mélyebb üzenet megértését. Bár minden tantárgy keretében valamilyen mértékben megvalósul az érzelmi nevelés és a személyiségfejlesztés, a fő hangsúly az értékelésen, az ellenőrzésen és a teljesítményen van. Az iskolai élet, a hagyományok, a tanórák forgatókönyve, valamint a tanár személyisége is az érzelmi nevelés fontos tényezője.
Az a diák, aki képes lesz mások érzelmeinek felismerésére, odafigyelésre, kapcsolatok teremtésére, akinek van meggyőző ereje, tud konfliktusokat kezelni, együtt tud működni és segítséget tud kérni, képes vágyait késleltetni, kitartani, az megtanulta a legfontosabb leckét, és jelesre vizsgázik. A későbbi siker kulcsa az, ha az iskola képes egyben az élet iskolájává alakulni.
A tanulók érzelmi képességeinek fejlesztésében az iskola és a család játssza a legfontosabb szerepet. Az óvoda, iskola és a család együttműködése akkor sikeres, ha a szülő és pedagógus is elsősorban saját érzelmi képességét fejleszti, empátiával fordul a gyerek felé, bizalmi kapcsolatot alakít ki, segíti a gyerek önismeretének és önbizalmának fejlődését, bátorítja az önérvényesítést és példát mutat az érzelmek kifejezésével és megértésével.
Ehhez próbál segítséget nyújtani ez a könyv is.

Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ
1. AZ ÉRZELEM MEGHATÁROZÁSA. FONTOSABB ÉRZELEMELMÉLETEK
2. AZ ÉRZELMEK FUNKCIÓI
3. AZ ÉRZELEM KIFEJEZÉSÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE KISGYERMEKKORBAN
4. AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁVAL KAPCSOLATOS FOGALMAK
4.1. Az intelligencia meghatározása és kutatásának rövid történetisége
4.2. Az érzelmi intelligencia fogalmának megjelenése és kibontakozása
4.3. Az érzelmi intelligencia meghatározásai és mérésének módozatai
4.4. EQ versus IQ
4.5. Az érzelmi intelligenciával kapcsolatos kutatások fejlődése
5. AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLŐDÉSE
5.1. A kötődés szerepe az érzelmi intelligencia fejlődésében
5.2. Érzelmi intelligencia és a szociálisan kompetens viselkedés
5.3. Az érzelmi és a szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők
6. AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE
6.1. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének szükségessége
6.3. A tréningmódszer jellemzői
6.4. A tréningek érzelmi intelligenciára gyakorolt hatása
7. AZ ÉRZELMI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉNEK LÉPCSŐFOKAI
7.1. Az érzelmi intelligencia fejlesztése csecsemő- és kisgyermekkorban
7.2. Az érzelmi intelligencia fejlesztése óvodáskorban
7.3. Az érzelmi intelligencia fejlesztése játékkal és mesével
7.4. Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában
8. GYAKORLATOK AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSÉRE
IRODALOMJEGYZÉK
MELLÉKLETEK
Az ÉI képesség és vegyes alapú megközelítései
Goleman ÉI meghatározásának összetevői
BarOn EQI skálái (Bar-On 2002)
Intraperszonális skálák
Interperszonális skálák
Adaptációt felmérő skálák
Stresszkezelést felmérő skálák
Általános hangulati skálák

1 megjegyzés:

Tündérlala. írta...

Nagyon ügyes vagy, Anna!
Gratulálok, és további sok sikert! Várom a következőt..(: